EN

blast {interjection}

volume_up
blast (also: damn, darn, fuck)
blast (also: damn, darn)
SV

blast {common gender}

volume_up
blast

Context sentences for "blast" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishI did work experience at a company in Melbourne, Australia, and it was a blast.
Jag gjorde mitt examensarbete på ett företag i Melbourne, Australien, och det var enormt kul.
EnglishIt's been reported that you like to blast music in your locker room.
Det har raporterats att du gillar att spela hög musik i omklädningsrummet.. varför?
EnglishA single blast of the new technology can affect animals across 3.8 million km2 of water.
En enda signal från den nya tekniken kan påverka djur över en vattenyta på 3,8 miljoner km2.
EnglishI built a bunker in the basement strong enough to withstand the blast.
Jag har byggt en bunker i källaren som är stark nog att klara smällen.
EnglishSo we can go up there and blast him out of bed with a fire hose, man.
Så vi kunde gå upp dit och spruta honom ur sängen med brandslangen.
EnglishBurst Test the clamped conditions Numerical modeling of blast
Sprängförsök under inspända förhållanden Numerisk modellering av sprängning
EnglishThe feds are going to find them crashed in a ravine five miles from the blast site.
FBl hittar honom i ravinen någon mil från explosionen.
EnglishOur soldiers are killed by Taliban bombs because we cannot afford blast-proof vehicles.
Våra soldater dödas av talibanernas bomber på grund av att vi inte har råd att ge dem explosionssäkra fordon.
EnglishAccording to the Danish Foreign Minister, Niels Helveg Petersen, this is "a blast from the past' .
Danmarks utrikesminister, Niels Helveg Petersen, säger: " Det är en viskning från det förflutna" .
EnglishWhat mattered was at last to get a foot in the door, which can then be opened a bit wider by the next blast of wind.
Det gällde att öppna dörren på glänt. Redan nästa vindstöt kan öppna dörren mera.
EnglishAccording to the Danish Foreign Minister, Niels Helveg Petersen, this is " a blast from the past '.
Danmarks utrikesminister, Niels Helveg Petersen, säger: " Det är en viskning från det förflutna ".
EnglishThe thesis is entitled Numerical simulations of blast loaded steel plates for improved vehicle protection.
Avhandlingen har titeln "Numerical simulations of blast loaded steel plates for improved vehicle protection".
EnglishNot that Christian wasn't a blast to hang out with.
Inte för att Christian inte var helskoj att umgås med.
EnglishGod opens the sea with the blast of his nostrils!
Gud öppnar havet med en pust från sina näsborrar!
EnglishShe's only two years old, and she's having a blast.
Hon är bara två år gammal, och har jätteroligt.
EnglishAny last words before we blast you to bits?
Har ni något på hjärtat före vi skjuter er i stycken?
EnglishBelieve me, since the blast, he's much more comfortable.
English– It was a blast and I learned a lot.
– Det var superkul och jag lärde mig jättemycket.
EnglishThe blast radius wasn't that... wasn't that wide.
EnglishThat'll blast you right through the wall.

"blast apart" in Swedish

volume_up
blast apart
Swedish
More chevron_right

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

"blast away" in Swedish

volume_up
blast away
Swedish
More chevron_right

"blast a hole" in Swedish

volume_up
blast a hole
Swedish
More chevron_right