EN blaze
volume_up
{noun}

1. general

blaze (also: candle, illumination, light, ray)
blaze (also: fire, flame, flare)
volume_up
låga {comm. gen.}
We can and must fan that spark into a blaze of confidence, action and tangible results.
Vi kan och måste underblåsa den gnistan så att den blir till en låga av förtroende, åtgärder och påtagliga resultat.
blaze (also: fire, light)
volume_up
eld {comm. gen.}
blaze (also: flare, flash, garb, gloss)
blaze (also: fire)
volume_up
brand {comm. gen.}
(FR) Mr President, the first precaution to be taken if we want to prevent a large-scale blaze is to stop playing with fire.
Den första försiktighetsåtgärd som måste vidtas om vi vill förhindra en storskalig brand är att vi slutar leka med elden.
blaze (also: fire)
volume_up
eldsvåda {comm. gen.}
blaze (also: bright light)
blaze
volume_up
vit fläck {comm. gen.}
blaze
volume_up
flammande eld {comm. gen.}
blaze
volume_up
full belysning {comm. gen.}

2. zoology: "horse"

blaze
volume_up
bläs {comm. gen.} (häst)

Synonyms (English) for "blaze":

blaze

Context sentences for "blaze" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe information superhighway would blaze a trail towards a new social order.
Den elektroniska motorvägen skulle bana vägen till en ny social ordning.
EnglishAnd as mysterious as the source of the blaze, other mysteries began to unfold before the children's eyes.
Lika mystiskt som eldens ursprung, var de andra underligheter som kom i dagen framför barnens ögon.
EnglishBut the Union does not have any experience in these innovations, so we need to blaze a trail in this area.
Men unionen har ingen erfarenhet av dessa innovationer, så vi måste vara pionjärer på detta område.
EnglishBut all we've discovered is that the blaze was started from a great distance through the refraction and convergence of light.
Men allt vi kommit fram till är att eldstormen uppstod från långt avstånd genom brytning och samman - slagning av ljusstrålar.
EnglishMrs Pack did that in her remarks and anywhere that she is prepared to blaze a trail I think the rest of us should be courageous enough to follow.
Pack gjorde det i sitt yttrande och varhelst hon är beredd att märka ut ett spår tycker jag att resten av oss bör vara tillräckligt modiga att följa efter.
EnglishAs long as ideas of this kind lurk at the back of the mind of a good many negotiators, Milosevic will succeed in stalling us and keeping the source of the blaze, Kosovo, alight.
Så länge sådana idéer spökar i bakhuvudet på många av förhandlarna, kommer Milosevic kunna hålla oss tillbaka och hålla branden i Kosovo vid liv.
EnglishI think that we and the Council should make an effort to get funds via whichever instrument we can, be it ETS or others, so that we can blaze a global trail in precisely this technology.
Enligt mig bör vi tillsammans med rådet anstränga oss för att få medel genom vilket instrument som helst, ETS eller annat, så att vi globalt kan gå i bräschen för just den här tekniken.