EN

to blow [blew|blown] {verb}

volume_up
1. general
It is one of the regions set to suffer most if this body blow to rural society is actually delivered.
Kommissionsledamoten har strävat efter att visa att kommissionen gjort noggranna undersökningar.
I'm gonna blow this whole sick mess wide open.
Jag tänker visa upp hela den här sjuka soppan.
In Hungary there is a saying that if someone burns their mouth once with hot water, then later they will blow on cold water too.
Jag anser att detta är en mycket viktig debatt som visar att parlamentet måste driva på för att se till att det skapas ett separat instrument för att finansiera Natura 2000.
It's one thing to break boundaries, another to blow your Iife to pieces.
En sak är att spränga gränser, en annan att spränga sitt liv i luften.
They tried to blow up my house, almost killed little Willis.
De försökte spränga mitt hus, och dödade nästan Willis.
If they're gonna blow this plane up, that's a Iot of people.
Tänker de spränga planet är det många människor.
Of course, it knows no frontiers when the wind decides to blow.
Det känner naturligtvis inte till några gränser, när vinden börjar blåsa.
It only took one robust observation from Copernicus to blow that idea out of the water.
Det tog endast en robust observation från Copernicus för att blåsa bort hans teori.
And only one contrary data point can blow your theory out of the water.
Och bara en motsägelsefull punkt av data kan blåsa bort din teori.
Jag vill bara inte se dig missa det.
But let us not make a mess of it within the European Union by having all sorts of obscure regulations and by blowing taxpayers' money in the process.
Vi får dock inte ställa till det för oss i Europeiska unionen genom diverse ogenomblickbara regler och genom att på ett ansvarslöst sätt slösa bort skattepengar.
But let us not make a mess of it within the European Union by having all sorts of obscure regulations and by blowing taxpayers ' money in the process.
Vi får dock inte ställa till det för oss i Europeiska unionen genom diverse ogenomblickbara regler och genom att på ett ansvarslöst sätt slösa bort skattepengar.
The wind should be forceful enough, but not too forceful or else it will blow out the fire.
Vinden måste vara tillräckligt stark men den får inte heller vara för stark, i så fall kan den blåsa ut lågan.
In Hungary there is a saying that if someone burns their mouth once with hot water, then later they will blow on cold water too.
Det finns ett ungerskt talesätt som säger att den som bränner tungan på hett vatten i fortsättningen även kommer att blåsa kallt vatten.
blåsa upp ngt bortom alla proportioner
You can blow them up and they get really big, they shimmer with all the colours, they're very impressive, then they lose their colours, burst and disappear.
Man kan blåsa upp dem så att de blir väldigt stora, de skimrar i alla färger och blir mycket imponerande.
to blow (also: to give away)
Hur kunde du sumpa det här?
2. "money"
to blow

Context sentences for "to blow" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe can get rid of the school thing with a statement that will blow things over.
vi kan sudda ut det som hände i på skolan Vi får hitta på något att säga bara.
EnglishThis will blow fresh air and bring transparency into the offices of the Commission.
Detta kommer att skapa friska vindar och öka öppenheten i kommissionens arbete.
EnglishIt was equally a major blow to European solidarity and European togetherness.
Det var också en stor förlust för den europeiska solidariteten och samhörigheten.
EnglishWe are about to see another harsh blow dealt to fishing in the European Union.
Vi är nära ytterligare ett kraftigt slag mot Europeiska unionens fiskeriverksamhet.
EnglishThis would be another terrible blow to the standard of living of working people.
Detta skulle vara ett nytt hårt slag för arbetande människor och deras levnadsstandard.
EnglishJob losses deal a devastating blow to the workers affected and their families.
Personalnedskärningar är ett förödande slag för de som berörs och för deras familjer.
EnglishFinally, the farming community has suffered a great blow over the past few years.
Till sist: Jordbrukarna har lidit mycket stor skada under de senaste åren.
EnglishIf that does not happen, the problems are certain to blow up in our hands.
Gör man inte det är det säkert att problemen kommer att explodera i händerna.
EnglishThere never seems to be an ill wind that cannot blow the European Union some good.
Det verkar inte finnas något ont som inte för något gott med sig för Europeiska unionen.
EnglishIt only took one robust observation from Copernicus to blow that idea out of the water.
Det tog endast en robust observation från Copernicus för att blåsa bort hans teori.
EnglishThis new authority will not strike a blow for freedom in terms of consumer policy.
Det konsumentpolitiska befrielseslaget kommer inte att ske i och med denna nya myndighet.
EnglishThe 1941 deportations delivered a devastating blow to democratic civil society.
Deportationerna 1941 ledde till en förödande förlust för det demokratiska civila samhället.
EnglishEvery time the opportunity arises to have a political Europe, we blow it!
Varje gång tillfälle ges till ett politiskt Europa så klantar vi till det!
EnglishThe global economic, financial and social crisis is causing women to suffer a 'double blow'.
Den globala ekonomiska och sociala krisen riskerar att slå dubbelt mot kvinnorna.
EnglishThis is a harsh blow to European integration - one that it scarcely needed.
Det är ett hårt slag för EU:s integration - ett som vi knappast behövde.
EnglishIt is a blow to our food policy with its high level of consumer protection.
Den är ett slag mot vår livsmedelspolitik med dess höga säkerhetsnivå för konsumenterna.
EnglishMr President, naturally the blow dealt to us by the US President has affected us deeply.
Herr talman! Givetvis har chocken som den amerikanska presidenten gav oss tagit hårt.
EnglishI think it would deal a crippling blow to their vibrant activities.
Jag anser att det skulle innebära ett förödande slag mot deras vitala verksamhet.
EnglishI feel that the Baltic States have suffered the most painful blow.
Jag anser att de baltiska staterna har drabbats av ytterst smärtsamma motgångar.
EnglishNow, when these things blow up, they're not going to do global ecological damage.
Nu när såna exploderar, så orsakar dom inte global ekologisk skada.