"blow it up" translation into Swedish

EN

"blow it up" in Swedish

See the example sentences for the use of "blow it up" in context.

Context sentences for "blow it up" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI was able to scan the picture, blow it up to exactly full size.
Jag lyckades scanna in bilden, smälla upp den till exakt riktig storlek.
EnglishYou shoot a nuclear weapon at this thing, you have to blow it up within a few milliseconds of tolerance or else you'll just miss it.
Om man sänder en kärnladdning mot den, så måste man detonera den inom några millisekunders tolerans.
EnglishAnd if I blow it up there, you see it.
Och om jag förstorar upp den, syns den.
EnglishThe hijacker has threatened to blow us up.
EnglishWe blow it up and look at the pieces.
Vi spränger det och tittar på bitarna.
EnglishIt's my preference to blow things up.
EnglishWe have had suicide bombers in our city, people ready to blow themselves up, to destroy in terrorist attacks.
Vi har haft självmordsbombare i vår stad, folk som är beredda att spränga sig själva i luften för att åstadkomma förstörelse genom terrorattacker.
EnglishYou can blow them up and they get really big, they shimmer with all the colours, they're very impressive, then they lose their colours, burst and disappear.
Man kan blåsa upp dem så att de blir väldigt stora, de skimrar i alla färger och blir mycket imponerande. Sedan förlorar de sin färg, spricker och är borta.

Other dictionary words

English
  • blow it up

Moreover, bab.la provides the Swedish-English dictionary for more translations.