EN blow-up
volume_up
{noun}

1. general

blow-up (also: flare-up)

2. photography

blow-up
volume_up
förstoring {comm. gen.}

Context sentences for "blow-up" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishNow, when these things blow up, they're not going to do global ecological damage.
Nu när såna exploderar, så orsakar dom inte global ekologisk skada.
EnglishI was able to scan the picture, blow it up to exactly full size.
Jag lyckades scanna in bilden, smälla upp den till exakt riktig storlek.
EnglishMy only opinion now is to blow up Kim Jong-Il... and everything around him before he can set them off.
Mitt enda val är att spränga Kim Jong-Il innan han hinner aktivera dom!
EnglishThen Jordan, a key country which is engulfed in turmoil, might blow up the entire peace process.
Sedan skulle Jordanien, ett nyckelland som är begravt i kaos, kunna förgöra hela fredsprocessen.
EnglishIf Iraq's integrity cannot be safeguarded, the Kurdish question will blow up in our faces.
I annat fall, om Iraks integritet inte kan garanteras, aktualiseras den kurdiska frågan på ett farligt sätt.
EnglishNonetheless, this opportunity should not become a chance for us to blow up progress efforts in Cyprus.
Hur som helst får inte denna möjlighet göra att vi förstör de framgångsrika insatserna på Cypern.
EnglishThey tried to blow up my house, almost killed little Willis.
De försökte spränga mitt hus, och dödade nästan Willis.
EnglishIf they're gonna blow this plane up, that's a Iot of people.
Tänker de spränga planet är det många människor.
EnglishIt's hard to blow up bombs on an empty stomach.
Det är svårt att detonera bomber på tom mage.
EnglishYou shoot a nuclear weapon at this thing, you have to blow it up within a few milliseconds of tolerance or else you'll just miss it.
Om man sänder en kärnladdning mot den, så måste man detonera den inom några millisekunders tolerans.
EnglishI didn't even have to blow the place up.
Jag behövde inte ens spränga stället i bitar.
EnglishI am using it to blow up North Korea.
Jag ska använda den till att spränga Nordkorea!
EnglishAnd if I blow it up there, you see it.
Och om jag förstorar upp den, syns den.
EnglishThe hijacker has threatened to blow us up.
EnglishWe blow it up and look at the pieces.
Vi spränger det och tittar på bitarna.
EnglishYour administration is about to blow up in spectacular fashion and if you had the courage of your convictions you would admit it.
Egentligen står ni inför en superkatastrof i er förvaltning, och om ni hade civilkurage så skulle ni också medge det.
EnglishSo you can blow up the bus line?
EnglishI'm going to blow up the Ark, Rene.
EnglishIt's my preference to blow things up.
EnglishIs it the best thing to blow up the home and family of someone suspected of belonging to an extremist movement?
Är det ett bra sätt att med dynamit spränga sönder en familjs bostadshus, för att en familjemedlem misstänks tillhöra en extremistorganisation?