"blowing over" translation into Swedish

EN

"blowing over" in Swedish

See the example sentences for the use of "blowing over" in context.

Context sentences for "blowing over" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI would like to take up something she said: 'There is a wind blowing over the Mediterranean'.
Jag vill ta upp någonting hon sade, nämligen att det blåser en vind över Medelhavet.
EnglishThere is a wind blowing over the Mediterranean as a result of these popular revolutions.
En vind blåser över Medelhavet till följd av dessa folkrevolutioner.
EnglishToday, we have the opportunity, with this wind of freedom that is blowing over the whole of the Arab world, to relaunch the negotiations.
Med den frihetens vind som blåser över hela arabvärlden har vi i dag möjlighet att ta upp förhandlingarna igen.
EnglishThere is a real risk of modified seeds blowing over from Monsanto to nearby traditional or organic farms, when the farmers do not want those weeds.
Det finns en verklig risk för att modifierat utsäde blåser över från Monsanto till närliggande traditionella eller ekologiska lantbruk där jordbrukarna inte vill ha detta ogräs.

Other dictionary words

English
  • blowing over

In the English-Dutch dictionary you will find more translations.