"blowing up" translation into Swedish

EN

"blowing up" in Swedish

EN blowing up
volume_up
{verb}

blowing up (also: to blow, to blow up)

Synonyms (English) for "blowing up":

blowing up
English

Context sentences for "blowing up" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishSure beats the living hell out of blowing up airports and churches without shite to show for it.
Det är ju bättre än att spränga flygplatser och kyrkor som inte är värt något.
EnglishIt was also responsible for blowing up a South Korean airliner.
Man bar dessutom ansvaret för sprängningen av ett sydkoreanskt trafikflygplan.
EnglishIt has a history of political assassination, blowing up the South Korean cabinet in Rangoon a few years back.
Landet har en historia av politiska lönnmord; för några år sedan sprängdes det sydkoreanska kabinettet i Rangoon i luften.
EnglishHe scares away the sharks by blowing 'em up!
Han skrämmer iväg dom genom att spränga dom.
EnglishI'll probably wind up blowing my foot off.
Jag skulle antagligen skjuta mig i foten.
EnglishNo more blowing up buses.
EnglishBut this is not a time for anticipating a crisis: the crisis is blowing up in our faces and has caught us without any clear idea of how to react.
Nu är dock inte tiden att invänta krisen – den briserar direkt framför oss och ertappar oss utan någon klar uppfattning om hur vi ska reagera.
EnglishTerrorist groups are also blowing up Orthodox churches in the zone, and those churches are not only places of religious worship but also part of our common European heritage.
Terroristgrupperna spränger också områdets ortodoxa kyrkor, som inte bara är gudstjänstlokaler utan också en del av vårt gemensamma europeiska arv.
EnglishI myself have seen the effects of bombardments: I am a reserve officer and I can tell you that a bombardment involves killing people, burning people, blowing people up.
Själv har jag sett effekterna av bombningar: jag är reservofficer och kan upplysa er om att bombningar betyder att man dödar människor, bränner människor och spränger människor i luften.