"blows up" translation into Swedish

EN

"blows up" in Swedish

See the example sentences for the use of "blows up" in context.

Context sentences for "blows up" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishBut we continue to support this, even if it all blows up in our faces one day.
Men vi fortsätter ju hela tiden på detta vis, så att vi sedan får sota för det.
EnglishWhen it lands, it blows up - it kills people.
När en bomb landar exploderar den och då dödas människor.
EnglishIn a far-off desert or in the centre of Brussels, if the factory blows up, scores of workers will lose their lives.
Vare sig det är i en avlägsen öken eller mitt i centrala Bryssel, kommer tiotals anställda att förlora livet om fabriken exploderar.
EnglishAt the same time, we saw that it is not always sensible to tackle the problems of energy crises on an ad hoc basis, since a crisis blows up every six months or so.
Samtidigt såg vi att det inte alltid är klokt att hantera problem med energikriser från fall till fall, eftersom det uppstår en kris var sjätte månad eller så.

Other dictionary words

English
  • blows up

Translations into more languages in the bab.la English-Romanian dictionary.