"blue collar" translation into Swedish

EN

"blue collar" in Swedish

EN blue collar
volume_up
{noun}

1. business

blue collar

Synonyms (English) for "blue-collar":

blue-collar

Context sentences for "blue collar" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThat will go down well with French blue collar workers.
Detta kommer säkert att gå hem hos de franska industriarbetarna.
EnglishIt's working-class; it's blue-collar.
Det handlar om arbetarklass och knegare.
EnglishGrowth in direct or ancillary jobs relies on the sustainability of traditional forms of blue-collar work, but these industries are caught in a vice.
Tillväxt i direkt eller inducerad sysselsättning kräver den hållbarhet som är förknippad med traditionellt kroppsarbete, men dessa företag sitter fast i ett skruvstäd.
EnglishBlue-collar workers have collective agreements guaranteeing that pay will not fall below the pay in the user undertaking and that the working hours of the user undertaking will apply.
För arbetare finns kollektivavtal som garanterar att lönen inte understiger lönen i kundföretaget och att kundföretagets arbetstid gäller.
EnglishAn economic and monetary union without effective and adequate social adjustment is not acceptable and would be intolerable for all workers, both white- and blue-collar.
En ekonomisk och monetär union utan effektiva och tillräckliga sociala korrigeringar är inte acceptabel, och outhärdlig för arbetarna och tjänstemännen själva.