"blue dot" translation into Swedish

EN

"blue dot" in Swedish

See the example sentences for the use of "blue dot" in context.

Similar translations for "blue dot" in Swedish

blue noun
blue adjective
to blue verb
dot noun
to dot verb

Context sentences for "blue dot" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI just put it up because that little blue dot is the sensor.
Jag visar det bara för att den där blåa pricken här är denna sensorn.
EnglishYou can see that blue dot there cutting.
Ni kan se den blå punkten där som skär.
EnglishNow it's very hard to see the Earth there, it's called the "Pale Blue Dot" picture, but Earth is suspended in that red shaft of light.
Det är väldigt svårt att se Jorden i den här bilden, som kallas " Ljusblå Prick" bilden, men Jorden svävar i den där ljusstaven.
EnglishBut let's suppose some aliens had been watching our pale blue dot in the cosmos from afar, not just for 40 years, but for the entire 4.5 billion-year history of our Earth.
Men låt oss föreställa oss att några utomjordingar hade studerat vår svaga blå punkt långt bort i kosmos, inte bara i 40 år, utan under hela jordens 4,5 miljarder år långa historia.

Other dictionary words

English
  • blue dot

In the Danish-English dictionary you will find more translations.