"blue flag" translation into Swedish

EN

"blue flag" in Swedish

See the example sentences for the use of "blue flag" in context.

Context sentences for "blue flag" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe Council of Europe adopts the blue flag with 12 gold stars as its emblem.
Europarådets ministerråd antar den blåa flaggan med tolv gyllene stjärnor som sitt emblem.
EnglishTake the blue flag as an example, and see how it upsets bathing sites when they lose their blue flag.
Skulle inte ett sådant förfaringssätt var mer effektivt än att ständigt skärpa normerna?
EnglishThe blue flag is already on all the bank notes and car number plates.
Den blå flaggan finns redan på alla sedlar och nummerplåtar.
EnglishIt is a stain on our fine blue flag with its gold stars.
Det är en skamfläck på vår vackra blåa flagga med dess guldstjärnor.
EnglishThese cards are supplied with a paper insert showing the EU' s blue flag and a text in eleven languages.
Dessa kort är försedda med en pappersdekoration med EU:s blåa flagga och en text på elva språk.
EnglishThese cards are supplied with a paper insert showing the EU's blue flag and a text in eleven languages.
Dessa kort är försedda med en pappersdekoration med EU: s blåa flagga och en text på elva språk.
EnglishIn my region of Northern Ireland there are many beautiful beaches, several of which proudly boast blue flag status.
I min region Nordirland finns det många vackra stränder, varav flera stolt kan hissa blå flagg.
EnglishWe could copy the example of the blue flag.
Vi skulle kunna använda exemplet med den blå flaggan.
EnglishThe Blue Card: the name refers to the blue in the European flag, but it seems to be mainly concerned with the stars.
Det blåa kortet: namnet hänvisar till det blåa i den europeiska flaggan, men det verkar mest handla om stjärnorna.
EnglishTake the blue flag as an example, and see how it upsets bathing sites when they lose their blue flag.
Tittar man på den blåa flaggan som ett exempel upptäcker man hur upprörd man blir på de badplatser där man blir av med sin blå flagga.
EnglishFollowing the successful example of the blue flag, perhaps golden suns could be awarded to hotels and resorts.
Man kan följa exemplet med den blå flaggan, och dela ut exempelvis gyllene solar till semesteranläggningar och turistområden.
EnglishIn my region of Northern Ireland there are many beautiful beaches, several of which proudly boast blue flag status.
Det här har varit enklare för länder som har rätt till medel ur sammanhållningsfonden, som ger bidrag till just sådana projekt.
EnglishThe drawback of the blue flag is that it is only introduced upon application and as such, cannot be found in bathing sites that have made the conscious decision not to apply for it.
Nackdelen med den blå flaggan är att den endast sätts upp efter anmälan och således inte återfinns på de badplatser som gjort ett medvetet val att inte ansöka om en sådan.

Other dictionary words

English
  • blue flag

Search for more words in the English-Hungarian dictionary.