"blue-green" translation into Swedish

EN

"blue-green" in Swedish

EN blue-green
volume_up
{adjective}

blue-green

Synonyms (English) for "blue-green":

blue-green

Similar translations for "blue-green" in Swedish

blue noun
blue adjective
to blue verb
green noun
green adjective
to green verb

Context sentences for "blue-green" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishEutrophication in the Baltic is visible in the summer, for example, in the form of blue-green algae.
Övergödningen av Östersjön blir synlig på sommaren, till exempel i form av blågröna alger.
EnglishAs you know, the Belgian Government embraces people from the blue, green and red sections of the political spectrum.
Som ni känner till så är såväl blått, grönt som rött representerat i denna regering.
EnglishSylvia likes to say that blue is the new green.
Sylvia brukar säga att blå är en ny grön.
EnglishThat is also why the existence of the blue box, alongside the green, is essential to preserve the European model.
Därför är det väsentligt om man skall bevara den europeiska modellen att det jämte en grön låda också finns en blå låda.
EnglishBut those are blue flowers under green light.
EnglishWe have identified the 'blue-green' theme as the cornerstone of the focus on the sustainable management of the region's natural resources.
Vi har föreslagit det ”blågröna” temat som grund för att främja en hållbar förvaltning av regionens naturresurser.
EnglishNo water, no life; no blue, no green.
EnglishWe consciously chose the word 'concept' to indicate that we are perfectly willing to negotiate on the details of the blue box and the green box.
Vi behöll medvetet ordet koncept för att antyda att vi mycket väl är beredda att förhandla om detaljerna i blue box och green box.
EnglishWe consciously chose the word 'concept ' to indicate that we are perfectly willing to negotiate on the details of the blue box and the green box.
Vi behöll medvetet ordet koncept för att antyda att vi mycket väl är beredda att förhandla om detaljerna i blue box och green box.
EnglishNo blue, no green.
EnglishIn addition, we are proposing to retain the current arrangements for internal support, as far as the yellow, blue and green box system is concerned.
Vidare har vi föreslagit att man skall behålla den nuvarande strukturen för interna stödformer, det vill säga gula, blåa och gröna boxen.
EnglishThis situation must make it possible for you to ensure that the blue box and the green box accepted at Marrakech are retained, and that the peace clause is renewed.
Ett sådant läge borde göra det möjligt för er att få behålla den blåa och den gröna flaskan som godkändes i Marrakech, såväl som att få fredsklausulen förlängd.
EnglishIndeed, as you know, there is a proposal to amend our cotton regime, which would result in less trade-distorting measures for cotton; in other words, a mix of blue box and green box measures.
Vi har emellertid sett att Japan nyligen har inlett bilaterala förhandlingar med ett antal av Världshandelsorganisationens medlemsstater.