"blue in the face" translation into Swedish

EN

"blue in the face" in Swedish

See the example sentences for the use of "blue in the face" in context.

Context sentences for "blue in the face" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe should not discuss this until we are blue in the face.
Vi bör inte fortsätta denna diskussion tills vi blir alldeles matta.
EnglishWe are nearly blue in the face using the term'sustainable development ', given the virtual paralysis of the European Union in developing this concept worldwide.
Det är nästan med leda som man upprepar orden hållbar utveckling, som nästan lamslår Europeiska unionen när den skall utveckla konceptet på internationell nivå.
EnglishWe are nearly blue in the face using the term 'sustainable development' , given the virtual paralysis of the European Union in developing this concept worldwide.
Det är nästan med leda som man upprepar orden hållbar utveckling, som nästan lamslår Europeiska unionen när den skall utveckla konceptet på internationell nivå.
EnglishWe can communicate until we are blue in the face, but it will do nothing to change the yawning gulf between public opinion on the one hand and European institutions on the other.
Vi kan kommunicera tills vi blir blåa i ansiktet, det kommer ändå inte att ha någon inverkan på det stora gapet mellan den allmänna opinionen och EU:s institutioner.
EnglishBut we shall continue to repeat until we are blue in the face that a real European environmental policy can only be applied, or even constructed, with the necessary funds.
Men här kommer vi, så länge det behövs, att upprepa att om man skall föra och t.o.m. bygga upp en verklig europeisk miljöpolitik, krävs det att man beviljar medel i enlighet därmed.

Other dictionary words

English
  • blue in the face

More translations in the Finnish-English dictionary.