"blue murder" translation into Swedish

EN

"blue murder" in Swedish

See the example sentences for the use of "blue murder" in context.

Similar translations for "blue murder" in Swedish

blue noun
blue adjective
to blue verb
murder noun
Swedish
to murder verb

Context sentences for "blue murder" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThere is a lobby group in America screaming blue murder because they say this European regulation promotes abortion.
I Amerika finns det en lobbygrupp som skriker i högan sky för att den här europeiska förordningen just skulle främja aborter.
EnglishFarmers see bankers getting away with blue murder in terms of no checks and balances, while they are caught for EUR 100.
Jordbrukare ser hur bankerna kommer undan med spekulationsmord utan kontroller och saldon, samtidigt som de själva åker dit för 100 euro.
EnglishWhen Bolivia thought that the far higher proportion of foreign capital in its natural gas production had to be limited, Europe screamed blue murder.
När man i Bolivia ansåg att den avsevärt högre andelen utländskt kapital i landets naturgasproduktion måste begränsas gav Europa upp ett ramaskri.
EnglishIronically enough, the parties that cry blue murder about fraud, but refuse to spend money on strengthening the management of EU delegations, are often one and the same.
Ironiskt nog är de partier som skriker i högan sky om bedrägerier, men som vägrar spendera pengar på att stärka förvaltningen av EU:s delegationer ofta desamma.
EnglishBut neither should other practices which day by day, drop by drop, pollute our seas, often in the face of inaction on the part of people who today are screaming blue murder.
Men det får inte heller den praxis som dag för dag, droppe för droppe, förorenar våra hav, och då är ofta de människor inaktiva, som i dag skriker som om kniven sitter i dem.
EnglishDuring Mr Blair’s debriefing in December 2005, the group chairmen of the large groups screamed blue murder, claiming that they would not under any circumstances agree to this result.
Under Tony Blairs utfrågning i december 2005 skrek gruppordförandena som stuckna grisar och påstod att de inte under några omständigheter skulle godkänna detta resultat.
EnglishDuring Mr Blair’ s debriefing in December 2005, the group chairmen of the large groups screamed blue murder, claiming that they would not under any circumstances agree to this result.
Under Tony Blairs utfrågning i december 2005 skrek gruppordförandena som stuckna grisar och påstod att de inte under några omständigheter skulle godkänna detta resultat.

Other dictionary words

English
  • blue murder

In the English-Romanian dictionary you will find more translations.