"blue shark" translation into Swedish

EN

"blue shark" in Swedish

SV

EN blue shark
volume_up
{noun}

1. ichthyology

blue shark
volume_up
blåhaj {comm. gen.}

Synonyms (English) for "blue shark":

blue shark

Similar translations for "blue shark" in Swedish

blue noun
blue adjective
to blue verb
shark noun

Context sentences for "blue shark" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishScientific information was already available at the time the regulation was adopted, especially as regards the blue shark.
Vetenskaplig information var tillgänglig redan då förordningen antogs, särskilt i fråga om blåhajen.
EnglishParagraph 3 of the report incorrectly implies that ICES and ICCAT support an increase in fin- to live-weight ratio for the blue shark.
I punkt 3 i betänkandet påstås felaktigt att ICES och ICCAT stödjer en ökning av förhållandet mellan fenor och färsk vikt för blåhajen.
EnglishThe 5% fin- to body-weight requirement represents the only current restriction on a number of shark species caught in fisheries, notably the blue shark.
Kravet på 5 procent fenvikt av kroppsvikten utgör den enda nuvarande begränsningen för en rad hajarter som fångas vid fiske, särskilt blåhajar.
EnglishThe 5 % fin- to body-weight requirement represents the only current restriction on a number of shark species caught in fisheries, notably the blue shark.
Kravet på 5 procent fenvikt av kroppsvikten utgör den enda nuvarande begränsningen för en rad hajarter som fångas vid fiske, särskilt blåhajar.
EnglishThe IUCN, the World Conservation Union, has confirmed that the blue shark is endangered and will be placed on its red list as a vulnerable species when that list is updated later this year.
Internationella naturvårdsunionen (IUCN) har bekräftat att blåhajen är hotad och kommer att sättas upp på deras rödlista som en utsatt art när den listan uppdateras senare i år.
EnglishThey say that the current regulation is unrealistic, particularly for the blue shark, which is the main target of their fishery and which they claim is in great abundance in EU waters.
De säger att den nuvarande förordningen är orealistisk, särskilt när det gäller blåhajen, som är det huvudsakliga föremålet för deras fiske, och som de hävdar finns i stora mängder i EU: s vatten.