"blue whiting" translation into Swedish

EN

"blue whiting" in Swedish

EN blue whiting
volume_up
{noun}

1. ichthyology

blue whiting
volume_up
kolmule {comm. gen.}
blue whiting
volume_up
blåvitling {comm. gen.}
Finally, we cannot afford to repeat the mistakes of the past in relation to blue whiting.
Vi har inte råd att göra om samma misstag som tidigare när det gäller blåvitling.
As far as fisheries of blue whiting are concerned, the ICES has warned that there may be fairly large by-catches of juveniles of the same species.
När det gäller fiske av blå-vitling har ICES varnat för att större mängder ungfisk av samma art här skulle kunna fångas vid sidan om.
The main species are sandeel at 60%, sprats at around 20%, Norway pout at around 6% and blue whiting, again at around 6%.
De huvudsakliga fiskarterna är sandål med 60 procent, skarpsill med cirka 20 procent, ungtorsk med cirka 6 procent och blå-vitling, också med cirka 6 procent.

Similar translations for "blue whiting" in Swedish

blue noun
blue adjective
to blue verb
white noun
white adjective

Context sentences for "blue whiting" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe distribution of the quota for sand smelt, horse mackerel and blue whiting speaks volumes in this respect.
Fördelningen av kvoterna för tobis, makrill och vitling säger i det avseendet mer än ord.
EnglishWe should also look at the issue of, for example, blue whiting.
Vi bör även se på frågan om, till exempel, blå vitling.