EN bother
volume_up
{noun}

It is just a question of how we can minimise the bother they cause and the costs that result.
Det gäller bara att undersöka hur man kan minimera de besvär och kostnader de orsakar.
I agree, which precisely raises the question: " Why bother? "
Jag håller med om detta, vilket just motiverar frågan: " Varför göra sig besvär?
I agree, which precisely raises the question: "Why bother?"
Jag håller med om detta, vilket just motiverar frågan: "Varför göra sig besvär?
bother (also: brawl, dispute, flare-up, fuss)
I sometimes hear our neighbouring countries asking why we are so bothered about the acquis, when all that matters to them is having it confirmed that they are ready for accession.
Jag får ofta höra i våra grannländer: Varför bråkar ni så mycket om gemenskapens regelverk - för oss är det ju avgörande att vi får bekräftat att vi är mogna för Europa!
bother (also: affliction, curse, menace, nuisance)
volume_up
plåga {comm. gen.}
bother (also: inconvenience)

Context sentences for "bother" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishMany of the questions which bother the people affected have yet to be answered.
I likhet med tidigare förblir många frågor som sysselsätter de drabbade obesvarade.
EnglishI am not going to bother sitting around here listening to these non-answers!
Jag tänker inte bry mig om att sitta kvar här och lyssna till dessa icke-svar!
EnglishUntil now, his government has not seemed to bother about serious infringement.
Hittills har hans regering inte verkat bry sig om allvarliga överträdelser.
EnglishIf you are suggesting a network to enhance and spread ideas, do not bother.
Det är ingen idé att föreslå ett nätverk för att förbättra och sprida idéer.
EnglishLet us leave it and just assume that people will not bother about it?
Ska vi lämna allt vid det gamla och utgå ifrån att människor struntar i det här?
EnglishYou are helping to kill off an industry which is already in serious bother.
Ni bidrar till att en industri som redan har stora svårigheter dör ut.
EnglishIt is just a question of how we can minimise the bother they cause and the costs that result.
Olika system har nu införts på lokal och nationell nivå, men de är inte kompatibla.
EnglishIf we cannot, then what I want to know is why we bother about the shape of cucumbers.
Om detta inte är möjligt, då frågar jag mig varför vi bekymrar oss om krökningen på gurkorna!
EnglishDoesn't it bother you guys that you don't know anything about life outside this zoo?
Stör det inte er att ni inte vet någonting om livet utanför zoo´t?
EnglishIf there is any bother with the budget, then those are the people who are tackled first.
Blir det några svårigheter med budgeten så är det alltid dessa människor som berörs först.
EnglishCarry on arresting people for speaking their minds; it doesn’t bother us a bit.
Fortsätt att arrestera människor för att de säger vad de tycker, det bryr vi oss inte ett dugg om.
EnglishCarry on arresting people for speaking their minds; it doesn ’ t bother us a bit.
Fortsätt att arrestera människor för att de säger vad de tycker, det bryr vi oss inte ett dugg om.
EnglishIf you disbelieve what I say, do not bother looking at any of the so-called 'illegal drugs'.
Om ni tvivlar på det jag säger, strunta i att titta på de så kallade ”olagliga drogerna”.
EnglishHowever, there are two points in the new regulation which bother me:
Det finns emellertid två punkter i den nya förordningen som oroar mig.
EnglishUntil now, his government has not seemed to bother about serious infringement.
Ni sa i kväll att ni är starkt för administrativa påföljder.
EnglishDo not bother about the 82 outstanding Italian Presidency points – an illusion, forget them!
Strunta i det italienska ordförandeskapets 82 kvarstående punkter – en illusion, glöm dem!
EnglishIf your enemy was really happy, why would they bother to be your enemy?
Om din fiende var jätteglad, varför skulle han då vara din fiende?
EnglishWell, please don't bother... because they've all been settled with... quite easily in some cases.
Bry er inte... för de har alla avgjort... skapligt enkelt i vissa fall.
EnglishAnd that eye specialist, he didn't bother testing my eyes.
Och den där ögonspecialisten, han brydde sig inte om att testa mina ögon.
EnglishIf the plenary follows the same line of thinking, we could save ourselves a great deal of upheaval and bother.
Om plenarsammanträdet följer samma linje så hindrar det mycket oro och irritation.