EN

to bow [bowed|bowed] {verb}

volume_up
We must not accept any fleeting or underhand gestures, and nor must we bow to the whims of the dictatorship.
Vi får inte godta några flyktiga och bedrägliga gester och inte böja oss för diktaturens infall.
That is why it is important not to bow to the massive pressure being exerted by the alcohol lobby.
Därför är det så viktigt att inte böja sig för de massiva påtryckningar som utövas av alkohollobbygrupperna.
We need a way forward, we need to be objective about this, we must not just bow to vested interests.
Vi måste finna en väg framåt, vi måste vara objektiva gällande detta, vi får inte böja oss för olika kapitalintressen.
to bow (also: to bob)
We must bow our heads in respect and gratitude to those heroes who are working, at the risk of their own lives, to stabilise the situation in the nuclear reactor.
Vi måste buga i respekt och tacksamhet till de hjältar som arbetar, med risk för sina egna liv, för att stabilisera situationen i kärnkraftverket.

Context sentences for "to bow" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishStyle makes you think of the bow tie he might have worn or the suit he was wearing.
Stil får en att tänka på flugan som han kanske hade på sig eller kostymen han bar.
EnglishLadies and gentlemen, many of you are wearing the little red bow at this time.
Mina damer och herrar! Många av er bär det lilla rosa bandet i dessa dagar.
EnglishI wholly subscribe to that view and bow my head in memory of the victims.
Jag stödjer helhjärtat denna åsikt och sänker mitt huvud till minne av offren.
EnglishI bow to the knowledge of other people on the technicalities of this agreement.
Jag värdesätter verkligen andras kunskap om detta avtals teknikaliteter.
EnglishFor every man shall reap what he has sown and bow no knee except in prayer.
Ty varje människa skall skörda vad hon har sått, och knäböja endast i bön.
EnglishWe remember the victims of fascism and bow our heads in memory of the combatants who died.
Vi minns fascismens offer, sänker huvudet och minns dem som dog i striderna.
EnglishWill it persist in its attitude or will it bow to the wishes of the budgetary authority?
Kommer den att framhärda i sin hållning, eller kommer den att hörsamma budgetmyndighetens önskemål?
EnglishNeither should the female dominated sectors have to bow to excessive economic pressure.
Inte heller ska kvinnodominerade sektorer behöva underkasta sig alltför stora ekonomiska påfrestningar.
EnglishAnd you shall know that God is God and bow down to his will.
Och du skall veta att Gud är Gud och du ska underkasta dig hans vilja.
EnglishThe world does not have to bow down to one language and one culture.
Världen behöver inte underkasta sig ett språk och en kultur.
EnglishI do not, however, want us to bow down to any such idols.
Jag vill dock inte att vi skall falla på knä inför några slags föreställningar av den typen.
EnglishThe European Union should put its trust in the Poles concerned and not bow to pressure from lobby groups.
Europeiska unionen bör lita på berörda polacker och inte låta sig påverkas av lobbygrupper.
EnglishI, who have denied the gods of Egypt, bow before you now.
Jag, som har förnekat Egyptens gudar, underkastar mig nu dig.
EnglishWe did not simply bow to the fact that there was already a prior understanding between the Commission and the Council.
Vi nöjde oss helt enkelt inte med att kommissionen och rådet redan förstod varandra.
EnglishWe must not accept any fleeting or underhand gestures, and nor must we bow to the whims of the dictatorship.
Vi får inte godta några flyktiga och bedrägliga gester och inte böja oss för diktaturens infall.
EnglishThat is why it is important not to bow to the massive pressure being exerted by the alcohol lobby.
Därför är det så viktigt att inte böja sig för de massiva påtryckningar som utövas av alkohollobbygrupperna.
EnglishJosé Javier Múgica Astibia always stood up for freedom and democracy and he refused to bow down to terror.
José Javier Múgica Astibia försvarade alltid friheten och demokratin, och vägrade tiga inför terrorn.
EnglishWhy do we bow to the pressure of the lobby industry?
Varför böjer vi oss för påtryckningarna från industrilobbyn?
EnglishNothing of this Earth can make me bow to you, Moses.
lngenting på jorden kan få mig att underkasta mig dig, Mose.
EnglishThe Europe we dream about does not bow down before military organisations that write their history with blood.
Det Europa vi drömmer om böjer sig inte för militära organisationer som skriver sin historia i blod.