EN bowl
volume_up
{noun}

1. general

bowl (also: ball, bobble, pom-pom, pompom)
volume_up
boll {comm. gen.}
bowl
volume_up
skål {comm. gen.} (kar, ho)
It says here you take two every four hours with a bowl of milk.
Det står att du ska ta två vart fjärde timma tillsammans med en skål mjölk.
And my friend was preparing this big bowl, and I said, "What is it?"
Min vän förberedde en stor skål, och jag sa "Vad är det?"
In Warsaw I see a line of people queuing for a bowl of soup every day.
I Warszawa ser jag varje dag människor som står i kö för att få en skål soppa.
bowl (also: ball, globe, round, sphere)
bowl
volume_up
balja {comm. gen.} (kar, ho)
bowl
volume_up
bunke {comm. gen.} (kar, ho)
bowl
bowl

2. American English

bowl (also: arena, venue, cockpit, turf)
volume_up
arena {comm. gen.}
bowl (also: stadium, ball park)

Synonyms (English) for "bowl":

bowl
bowls

Context sentences for "bowl" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIn fact, they would do the famous bowl test back in the '70s with Ragu and Prego.
Faktum är, de brukade göra det det berömda skåltestet på 70-talet med Ragu och Prego.
EnglishYou're swirling around the bottom of the bowl, nose-diving down the pipe.
Du snurrar runt på botten av karet, på väg ner genom röret med näsan först.
EnglishThe rabbis describe this as being like a king who has a beautiful, fragile glass bowl.
Rabbinerna jämför detta med en kung som har en vacker, skör glasskål.
EnglishI hope that satisfies the honourable Member and that we now find ourselves supping from the same bowl.
Jag hoppas att ledamoten är nöjd med detta och att vi nu förstår varandra bättre.
EnglishOur banks are on their knees, engaged in begging-bowl pleading to national governments.
Våra banker står på knäna och tigger om regeringarnas hjälp.
EnglishOnce again, this year I'll be sponsoring a fatherless family... in every city I bowl in.
Jag sponsrar faderlösa familjer i alla städer där jag bowlar.
EnglishThe only thing that went through the mind of the bowl of petunias as it fell was, " Oh, no, not again!
Egendomligt nog var dom enda ord som for genom petunians huvud under fallet:
English(EL) Madam President, certainly no European, and hence no Greek, likes to go round with a begging bowl.
(EL) Fru talman! Ingen europé och således inte heller någon grek tycker om att tigga.
EnglishI knew... you were a champion the minute I saw you bowl.
Jag visste att du var mästare första gången jag såg dig.
EnglishSo don't be poking your fingers in the bowl.
EnglishUh, which is... line the bowl with butter.
EnglishYou're not gonna bowl drunk again.
EnglishHave you tried your finger bowl?.?
EnglishThe Texas Bowl is underway.!
English" The Coal Bowl. "
EnglishMr President, in the 30 years since Mugabe took power, Zimbabwe has changed from the breadbasket to the begging bowl of southern Africa.
(EN) Herr talman! Under de 30 år som har gått sedan Robert Mugabe tog makten har Zimbabwe förändrats från södra Afrikas brödkorg till dess tiggarskål.
EnglishThis time, where codecision applies quite clearly under Article 152 of the Amsterdam Treaty, it has used this procedure to bowl us out a second time.
Den här gången har rådet alltså för andra gången hållit oss utanför detta förfarande - och medbeslutanderätten gäller otvetydigt enligt artikel 152 i Amsterdamfördraget.