"brass" translation into Swedish


Did you mean: bräss
EN

"brass" in Swedish

SV

"brass" in English

EN

EN brass
volume_up
{noun}

1. chemistry

brass
volume_up
mässing {comm. gen.}

Context sentences for "brass" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe have also said that in the long term, you really do need to get down to brass tacks.
För det andra: På lång sikt bör vi absolut inte nöja oss med halva åtgärder.
EnglishTo cut a long story short, the conductor of such a mediocre brass band had a dual task.
Han måste se till att musikerna började och slutade spela samtidigt.
EnglishMadam President, ladies and gentlemen, I think we really have to get down to brass tacks here.
Fru ordförande, kära kolleger! Jag tror verkligen att vi måste skärpa argumenteringen.
EnglishAttention must also be paid to the complicated financial set-ups based on 'brass-plate ' companies.
Varning för komplicerade ekonomiska konstruktioner som grundar sig på brevlådeföretag.
EnglishTo cut a long story short, the conductor of such a mediocre brass band had a dual task.
För att göra en lång historia kort hade ledaren för ett sådant mediokert brassband enligt honom två uppgifter.
EnglishThis is where we really will have to get down to brass tacks during further discussions with the Commission.
Här kommer vi verkligen att behöva gå in på detaljer inom ramen för våra fortsatta diskussioner med kommissionen.
EnglishI also find it brass-necked that the whole thing is being sold to us under the fanciful title of a new social agenda.
Jag anser också att det är oförskämt att allt marknadsförs under en så fantastisk rubrik som en ny social agenda.
EnglishThat Romeo's got some big brass ones.
EnglishThen we made these legs that are cast in soil with a potato root system growing in them, and beetroots out the top, and a very lovely brass toe.
Sedan gjorde vi dessa ben, av jord med ett potatisrotsystem i sig, rödbetor högst upp och en ljuvlig mässingstå.
EnglishI'll have to go to the brass.
EnglishA fellow member of the council, who is now well known in Europe and to you, once entertained us about what he referred to as the paradox of the mediocre brass band.
För att göra en lång historia kort hade ledaren för ett sådant mediokert brassband enligt honom två uppgifter.
EnglishThis can be done by means of this thematic strategy, but we should not wait any longer, get down to brass tacks and persevere.
Detta kan göras med hjälp av den tematiska strategin, men vi bör inte vänta längre; vi måste komma till saken och fortsätta. Herr kommissionsledamot!
EnglishIt is not good enough that, for example, the Council’s brass band starts and finishes at the same time; the tune should also be worth listening to.
Det duger till exempel inte att rådets brassband börjar och slutar spela samtidigt. Melodin måste också vara värd att lyssna på.
EnglishThis can be done by means of this thematic strategy, but we should not wait any longer, get down to brass tacks and persevere.
Samtidigt som man måste betona kravet på att behålla konkurrenskraften får vi inte glömma kravet på hållbarhet, för det är hållbar tillväxt EU är känt för.
EnglishI am optimistic that in 2009 we can really get down to brass tacks and conclude a good agreement which the United States can also sign up to.
Min förhoppning är att vi under 2009 verkligen ska kunna komma till skott och sluta ett bra avtal som även Förenta staterna kan ansluta sig till.
EnglishA fellow member of the council, who is now well known in Europe and to you, once entertained us about what he referred to as the paradox of the mediocre brass band.
En av mina kolleger bland ledamöterna, som nu är välkänd i Europa och för er, roade oss en gång med vad han kallade det mediokra brassbandets paradox.
EnglishI consider that for certain young people from marginal areas, a real brass-knuckle fight is now needed to dig them out of the bottomless pit they have sunk into.
Jag anser att för vissa ungdomar från mindre gynnade områden är det i dag nödvändigt med en rejäl insats för att rycka upp dem ur den bottenlösa brunn som vissa sjunker ned i.
EnglishOn such occasions, we too used to put up banners and listen to noisy brass bands, so that the essence of the document which had been approved was eclipsed by the euphoria.
Vid sådana tillfällen brukade även vi hänga upp fanor och lyssna på larmande mässingsorkestrar, så att grunddragen i det dokument som hade antagits fördunklades av euforin.