"breeder" translation into Swedish

EN

"breeder" in Swedish

EN breeder
volume_up
{noun}

1. general

breeder
volume_up
uppfödare {comm. gen.}
Every day, livestock breeders are being forced out of business in the most tragic way.
Varje dag måste uppfödare upphöra med sin verksamhet under dramatiska omständigheter.
This makes things more difficult for cattle breeders in mountain areas.
Detta har gjort livet svårare för uppfödare i bergsområden.
We cannot allow additional burdens to be imposed and paid for by breeders and consumers.
Vi kan inte tillåta att man inför extra bördor som ska betalas av uppfödare och konsumenter.
breeder (also: stud, breeding stock)
breeder
volume_up
förädlare {comm. gen.}
An immediate, overnight abolition of subsidies would lead to high unemployment among growers and breeders and would have a serious negative impact on rural areas.
Ett omedelbart avskaffande av subventionerna från en dag till en annan skulle skapa stor arbetslöshet bland odlare och förädlare samt få stora negativa följder för landsbygden.
breeder

2. technology

breeder
volume_up
bridreaktor {comm. gen.}

Synonyms (English) for "breeder":

breeder

Context sentences for "breeder" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt has to be converted into a fissile material using fast breeder technology.
Det måste konverteras till ett klyvbart material genom snabb bridreaktorteknik.
EnglishI am not a cattle-breeder.
Jag vill säga att jag inte har det, jag är inte nötdjursproducent.
EnglishAt the same time, we must, of course, ensure that the breeder receives proper compensation for his livestock.
Samtidigt måste man givetvis se till att uppfödaren får skälig ersättning för sina djur.
EnglishListen, breeder, not every gay man wants to have sex with you.
Lyssna nu, alla bögar vill faktiskt inte ha sex med dig.
EnglishIt is transported many times, the link with the original breeder is broken and traceability becomes unreliable.
Transporterna är många, bandet med den ansvarige uppfödaren brutet, spårbarheten slumpmässig.
EnglishSome countries have more rigorous systems than others, and that is another reason why the study on breeder documents is very important.
Vissa länder har mer omfattande system än andra, och det är ytterligare ett skäl till att studien om referensdokument är mycket viktig.