"breeding programmes" translation into Swedish

EN

"breeding programmes" in Swedish

See the example sentences for the use of "breeding programmes" in context.

Context sentences for "breeding programmes" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe systematic slaughter of herds is expensive and ruins farmers'selective breeding programmes.
Den systematiska förstörelsen av besättningar kostar mycket, och den tillintetgör de ansträngningar som uppfödarna gör för att välja ut djur.
EnglishThe systematic slaughter of herds is expensive and ruins farmers' selective breeding programmes.
Den systematiska förstörelsen av besättningar kostar mycket, och den tillintetgör de ansträngningar som uppfödarna gör för att välja ut djur.
EnglishThe compromise adopted today establishes a series of rules regarding breeding programmes to select for resistance to TSEs or to export and import animal feed.
Den kompromiss som antagits i dag innebär att en rad regler inrättas när det gäller uppfödningsprogram för resistens mot TSE eller export eller import av djurfoder.
EnglishThe European breeding programmes for polar bears are unsuccessful and that is very bad news, mainly because the polar bear is threatened with extinction in the wild.
De europeiska uppfödningsprogrammen för isbjörnar är inte framgångsrika och det är mycket dåliga nyheter, främst därför att isbjörnen är utrotningshotad i det vilda.

Other dictionary words

English
  • breeding programmes

Even more translations in the English-Indonesian dictionary by bab.la.