"breeding stock" translation into Swedish

EN

"breeding stock" in Swedish

EN breeding stock
volume_up
{noun}

breeding stock (also: breeder, stud)
First of all, there is still a great deal of criticism of the means of regulation of the transport of breeding stock and the rest periods stated for this.
För det första förekommer det fortfarande betydande kritik mot hur transporter av avelsdjur och fastställda viloperioder för dessa regleras.

Context sentences for "breeding stock" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe have far too many animals and so it is vital to restructure the stock breeding industry.
Vi har en alldeles för stor kreatursstock, och därför är en omstrukturering av boskapsuppfödningen oundviklig.
EnglishAnd the transport of arable produce and stock breeding products over long distances will take off in a big way.
Det kommer också att uppstå en stor transportström av jordbruks- och djuruppfödningsprodukter över långa distanser.
EnglishThe stock-breeding sector is also in difficulty.
Djuruppfödningens situation är osäker.
EnglishWe can never accept, either in agricultural stock-breeding or in stock-breeding in general, that the existing laws are infringed.
Man kommer aldrig, varken i djuruppfödningen inom jordbruket eller i den övriga djuruppfödningen, att acceptera brott mot de lagar som finns på området.
EnglishWild Atlantic breeding stock salmon are being intercepted by driftnet fishermen as the salmon try to make their way to their natural habitat rivers.
Vild Atlantlax som kan fortplanta sig fångas av fiskare med drivnät när laxarna försöker ta sig fram till de floder som är deras naturliga hemvist.
EnglishIn Austria, there is a high level of awareness of the importance of how animals are treated, whether we are talking about utility animals, breeding stock or animals for slaughter.
Medvetandet om betydelsen av djurens behandling, vare sig det handlar om nytto-, avels- eller slaktdjur, är just nu stor i Österrike.
EnglishHowever, it is also a matter of principle that such a crisis cannot be resolved by the same measures and policies for all types and sizes of stock-breeding operation.
Det är emellertid också en principfråga att en sådan kris inte kan lösas med samma åtgärder och samma politik för alla typer och storlekar av djurhållningsverksamhet.
EnglishTo paraphrase what our previous speaker said here about agriculture, I put it to you that without clean drinking water you cannot have a stock breeding industry, nor can you have public health.
Jag vill parafrasera det som föregående talare sade om jordbruket och konstatera att utan rent dricksvatten är boskapsuppfödning något omöjligt och likaså folkhälsan.