"brewery" translation into Swedish

EN

"brewery" in Swedish

EN brewery
volume_up
{noun}

brewery
No distinction is made as to whether a brewery controls 5 %, 30 % or 90 % of the cafés.
Det gör ingen skillnad om ett bryggeri nu har fem procent, fyrtio procent eller nittio procent av krogarna knutna till sig.
A brewery that reaches this market share can notify the Commission of its network of non-competition agreements.
Ett bryggeri som uppnår denna marknadsandel kan anmäla sitt nätverk av icke-konkurrensavtal till kommissionen.
Why should a brewery which sponsors an adult sports event for a club or association not be allowed to make its marquee available for a youth event too?
Varför skall inte ett bryggeri, som sponsrar sportarrangemang för det vuxna laget, också ställa sitt tält till förfogande för ett ungdomsarrangemang?

Context sentences for "brewery" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThis was also true of the brewery agreements.
Så var det även för bryggeriavtalen.
EnglishSecondly, the proposed exemption per category does not presuppose that non-competition agreements, entered into with a brewery with a market share greater than 30 %, are illegal.
För det andra förutsätter inte den föreslagna kategoridispensen att de konkurrensbegränsningsavtal som upprättats med bryggerier som har högre marknadsandel än 30 procent är olagliga.