"brick wall" translation into Swedish

EN

"brick wall" in Swedish

EN brick wall
volume_up
{noun}

brick wall
volume_up
tegelvägg {comm. gen.}
It has run into a brick wall and no longer knows how to progress; it is in no position to make offers.
Landet har kört in i en tegelvägg och vet inte hur det ska ta sig framåt, det kan inte erbjuda något längre.
But I am sure that the EU Pavlovs will yet again run into the brick wall of the EU Council later this year.
Men jag är säker på att alla Pavlov i EU på nytt kommer att springa in i Europeiska rådets tegelvägg senare i år.
brick wall
volume_up
tegelmur {comm. gen.}
brick wall
volume_up
tegelstensmur {comm. gen.}

Similar translations for "brick wall" in Swedish

brick noun
to brick verb
Swedish
wall noun
Swedish
to wall verb

Context sentences for "brick wall" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI understand those who say they have no desire to keep talking to a brick wall.
Jag förstår dem som säger att de inte har någon önskan om att fortsätta att tala till en vägg.
EnglishIf we stop talking to this brick wall, however, then the dictators will have got what they wanted.
Om vi emellertid slutar att tala till denna vägg har diktatorerna nått sina mål.
EnglishWe are building a major political edifice, and every brick in the wall counts.
Vi bygger en stor politisk byggnad, och varje etapp är viktig.
EnglishThe European Union was right to try and do something, even though it came up against a brick wall.
Europeiska unionen gjorde rätt som försökte, även om försöket avvisades.
EnglishAny major change such as this still unfortunately comes up against a brick wall regarding policy.
Alla förändringar av detta slag bemöts tyvärr fortfarande av en kompakt mur i fråga om politiken.
EnglishTalking to a brick wall is, after all, not very productive.
Att ropa i öknen är ju inte en särskilt produktiv sysselsättning.
EnglishIt was the fact that this Union was up against a brick wall; the fact that it was, quite simply, impotent.
Processen föranleddes också av att unionen hade kört fast, att den helt enkelt var maktlös.
EnglishThis too is another brick in the wall of the single market.
På detta sätt gynnar vi för övrigt också den inre marknaden.
EnglishIt would not be the first time - we have hit our heads against this brick wall during the GATT negotiations.
Vid GATT-förhandlingarna har vi tidigare råkat på denna stötesten vid ett flertal tillfällen.
EnglishYour former boss, Mr Lafontaine, came up against a brick wall in Europe with his ideas on this subject, did he not?
Er tidigare chef, Lafontaine, har ju med sina idéer i denna fråga kört huvudet i väggen.
EnglishIt's like trying to run into a brick wall.
Det är som att springa med huvet före in i väggen.
EnglishWe have no desire to keep talking to a brick wall.
Vi har ingen önskan att tala till en vägg.
EnglishMrs Lichtenberger spoke of a brick wall.
EnglishI have attended their meetings two or three times and, on each occasion, I came up against a brick wall.
Jag har själv varit där två eller tre gånger. Man stöter mot en mur av oförståelse för detta moderna fenomen, och det är utomordentligt beklagligt.
Englishto bang one's head against a brick wall
Englishbang one's head against a brick wall
EnglishIn this field there has been nothing but shameful failures but nevertheless we are still faced with a brick wall which excludes women.
På det här området finns det inget annat än pinsamma misslyckanden och trots detta möter vi fortfarande en mur som utestänger kvinnorna.
EnglishWe dislodged the first brick in the wall of communism and, through the crack we had opened, the draught swept out the entire communist system.
Vi tog bort den första stenen i kommunismens mur, och genom den spricka som vi öppnade svepte hela det kommunistiska systemet ut.
EnglishWith these counterfeit articles it is like banging our heads against a brick wall; we do not seem to be able to stem the influx to any real degree.
Beträffande varumärkesförfalskade artiklar tycks vi inte komma någon vart, vi tycks inte kunna hejda inflödet i någon verklig omfattning.
EnglishThe Commission must then however exclude any form of capacity expansion or subsidisation from the structural funds, otherwise it is just banging your head against a brick wall.
Kommissionen bör då emellertid utesluta varje form av kapacitetsökning från subventionering ur strukturfonderna, annars är det förspilld möda.