"bricks and mortar" translation into Swedish

EN

"bricks and mortar" in Swedish

EN bricks and mortar
volume_up
{noun}

bricks and mortar
You do not arrive at innovation through more structures, more bricks and mortar.
Man skapar inte innovation genom mer strukturer, mer tegel och murbruk.

Similar translations for "bricks and mortar" in Swedish

brick noun
and conjunction
Swedish
mortar noun
to mortar verb
Swedish

Context sentences for "bricks and mortar" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishA tissue can be likened to a wall with bricks and mortar.
En vävnad kan liknas vid en vägg med tegelstenar och murbruk.
EnglishWe know that the matter has been settled in the Treaties, but in its physical dimension - bricks and mortar - it remains unresolved.
Vi vet att frågan har lösts teoretiskt i fördragen, men inte praktiskt, i trä, glas och cement.
EnglishWe have not yet finished but we are working, so to speak, on the bricks and mortar, on the concrete facts.
Vi har ännu inte kommit fram till målet men vi arbetar vidare med konkreta saker för att få kött på benen, som man säger.
EnglishActually, I could put it this way: reconstruction is not a matter of bricks and mortar, but co-operation.
Jag vill egentligen uttrycka det som att återuppbyggnad inte består av tegelstenar, utan återuppbyggnad består av samarbete.
EnglishI believe that the environmental interests of the citizens are more important than the interests of bricks and mortar, which want to cover the entire Mediterranean coast.
Jag anser att medborgarnas miljöintressen är viktigare än de intressenter som vill bebygga hela Medelhavskusten.
EnglishOn substance, the Commission proposals allow for discrimination against online retailers who do not have a bricks-and-mortar shop.
I allt väsentligt innebär kommissionsförslagen att det blir möjligt att diskriminera återförsäljare på Internet som saknar ett fysiskt försäljningsställe.
EnglishIt is true that planning is essential to free people from the ghettos which would be created if housing were nothing more than bricks and mortar, for the use and abuse of speculators alone.
Och stadsplanering är viktig om vi skall kunna befria människorna från de ghetton som skulle bli resultatet om byggnadssektorn enbart handlade om att bygga hus utan skydd för spekulation.