"bridge between" translation into Swedish

EN

"bridge between" in Swedish

See the example sentences for the use of "bridge between" in context.

Similar translations for "bridge between" in Swedish

bridge noun
to bridge verb
between adverb
Swedish
between preposition

Context sentences for "bridge between" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe Women’s Forum established a bridge between countries of origin and destination.
Kvinnoforumet skapade en bro mellan ursprungsländer och destinationsländer.
EnglishWe actually have a problem in that we are unable to build a bridge between us and them.
Vi har faktiskt ett problem i det att vi inte kan bygga en bro mellan oss och dem.
EnglishThe Women ’ s Forum established a bridge between countries of origin and destination.
Kvinnoforumet skapade en bro mellan ursprungsländer och destinationsländer.
EnglishSeveral options are being examined for the power bridge between Poland and Lithuania.
Flera alternativ undersöks när det gäller elnätsförbindelsen mellan Polen och Litauen.
EnglishIt sets up an instrument that has the capacity to bridge the gap between the EU and the demos.
Det är ett instrument som kan överbrygga klyftan mellan EU och de breda lagren.
EnglishBridge-building and dialogue between parties is better than the setting up of walls and barriers.
Brobyggande och dialog mellan parter är bättre än resande av murar och barriärer.
EnglishWorks councils should provide a bridge between employers and employees.
Företagsråd skall utgöra en länk mellan arbetsgivare och arbetstagare.
EnglishThe label alone cannot bridge the gap between the public and the European Union.
Kulturarvsmärket i sig kan inte ensamt överbrygga klyftan mellan medborgarna och Europeiska unionen.
EnglishWe, the European institutions, must build a bridge between these two camps of our public opinion.
Vi i EU:s institutioner måste bygga en bro mellan den allmänna opinionens två läger.
EnglishWe also need to bridge the gap between ourselves, the US and Japan.
Vi behöver också hämta in avståndet mellan oss själva och USA och Japan.
EnglishRussia is also important as a bridge between Europe and Asia.
Ryssland spelar också en roll som brobyggare mellan europeiska och asiatiska länder.
EnglishIn today's high-tech world, we need to build a bridge between the two.
I dagens högteknologiserade värld är vi uppmanade att spänna en båge mellan dessa båda områden.
EnglishFirstly, what is the present position regarding the plans for the Rhine bridge between Strasbourg and Kehl?
För det första: Hur går det med planerna för Rhenbron mellan Strasbourg och Kehl?
EnglishTurkey can act as a bridge between the EU and Islamic countries.
Turkiet kan fungera som en bro mellan EU och de islamiska länderna.
EnglishWe should also consider how to bridge the gap between the new economy and the old economy.
Vi måste också tänka på hur vi sammanför den så kallade new economy med den så kallade old economy.
EnglishLet us make the most of it to bridge the huge gap between us and Europe's citizens.
Låt oss utnyttja denna möjlighet på bästa sätt för att överbrygga den enorma klyftan mellan oss och EU-medborgarna.
EnglishIt is the only bridge between Bulgaria and Romania along the 350 km river border on the Danube.
Det är den enda bron mellan Bulgariens och Rumäniens 350 kilometer långa flodgräns som utgörs av Donau.
EnglishWe must bridge the gap between the West and the rest of the world, instead of fighting each other.
Vi måste överbrygga klyftan mellan väst och resten av världen i stället för att strida mot varandra.
EnglishIts size, location and the vicissitudes of history make it an important bridge between East and West.
Storleken, läget och de historiska skiftningarna har gjort landet till en viktig bro mellan öst och väst.
EnglishI do not agree that Turkey can play the role of a bridge between Europe and the Muslim world.
Jag håller inte med om att Turkiet kan fylla en funktion som förbindelselänk mellan EU och den muslimska världen.

Other dictionary words

English
  • bridge between

More translations in the English-Chinese dictionary.