"bridge too far" translation into Swedish

EN

"bridge too far" in Swedish

See the example sentences for the use of "bridge too far" in context.

Similar translations for "bridge too far" in Swedish

bridge noun
to bridge verb
too adverb
far adjective
far adverb

Context sentences for "bridge too far" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt is simply a bridge too far to make agreements at European level at this stage.
Det är helt enkelt att gå för långt att göra överenskommelser på EU-nivå i dagens läge.
EnglishThe agreement on a common position appears to be a bridge too far for them.
Att komma överens om en gemensam ståndpunkt verkar vara ett steg för mycket för dem.
EnglishTurning to the substance, as I said just now, some things may be a case of a bridge too far.
Över till innehållet. Jag sade nyss att man i vissa fall kan gå för långt.
EnglishIn the mid-1980s, the vision of creating a genuine single market seemed a bridge too far.
I mitten av 1980-talet tycktes visionen om att skapa en verklig inre marknad orealistisk.
EnglishFor the PVV, the vision of the internal market which is propagated here is a bridge too far.
För PVV går den vision av den inre marknaden som det här propageras för alldeles för långt.
EnglishIt is simply a bridge too far and you will only feed public anger.
Det vore helt enkelt att gå ett steg för långt, och det skulle bara öka på allmänhetens vrede.
EnglishCommissioner Bolkestein's proposals were regrettably a bridge too far.
Kommissionär Bolkesteins förslag gick tyvärr lite för långt.
EnglishHowever, the proposed congestion charging and mark-up are a bridge too far for the PPE-DE Group.
Den trängselavgift och den uppräkning som föreslås är dock att gå för långt, enligt PPE-DE-gruppens mening.
EnglishIn my view this is, for the present, a bridge too far.
För mig är detta ändå att gå ett steg för långt.
EnglishIn our opinion, this is a bridge too far, because this would require the entire Geneva Convention to be overturned.
Vi anser att det är att gå ett steg för långt eftersom man skulle behöva omvända hela Genèvekonferensen för detta.
EnglishIn my opinion, this is a bridge too far.
Det är enligt min uppfattning en bridge too far.
EnglishIn our opinion, control is possible via notification, and a bureaucratic admission procedure is really a bridge too far.
Enligt vår uppfattning är kontroll möjlig genom anmälan, och ett byråkratiskt tillståndsförfarande är verkligen att gå för långt.

Other dictionary words

English
  • bridge too far

Translations into more languages in the bab.la English-French dictionary.