"bridgehead" translation into Swedish

EN

"bridgehead" in Swedish

EN bridgehead
volume_up
{noun}

1. military

bridgehead
This would be a bridgehead for efforts to guarantee freedom of expression.
Denna skulle bli ett brohuvud för försöken att garantera yttrandefrihet.
We are in favour of a transatlantic bridge, but it should be a bridgehead.
Vi vill gärna ha en transatlantisk bro, men inte med ett brohuvud.
- (FR) Mr President, Europe has been a pioneer before, and it wants to continue to act as a bridgehead in Copenhagen.
EU har varit en pionjär förut och vill fortsätta att agera brohuvud i Köpenhamn.

Synonyms (English) for "bridgehead":

bridgehead
English

Context sentences for "bridgehead" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI have always believed that Turkey's accession would provide an important bridgehead between the West and the Islamic world.
Jag har alltid ansett att Turkiets anslutning skulle tillhandahålla en viktig länk mellan väst och den muslimska världen.
EnglishBy aiming to achieve the ambition laid out in the Lisbon Agenda, the EU strategy for the Baltic Sea region could become a bridgehead to Russia.
Genom att eftersträva Lissabonagendans målsättning skulle EU-strategin för Östersjöregionen kunna utgöra en länk till Ryssland.
EnglishI hope that this can be healed as I strongly believe that eventually Turkey will provide an important bridgehead between the EU and the Islamic world.
Jag hoppas att denna kan lagas då jag anser att Turkiet så småningom kommer att kunna utgöra en viktig bro mellan EU och den islamiska världen.
EnglishThe NSRAC has provided a bridgehead for bringing fishing interests, biologists and environmentalists together, getting them to agree collectively on ways of conserving stocks of plaice and sole.
NSRAC har blivit ett forum för fiskenäringens aktörer, biologer och miljövänner, där de kan enas om hur man ska bevara bestånden med rödspätta och tunga.
EnglishAlso, because of its geographical position, Georgia will be able to act as a bridgehead for trade between the European Union and the other Transcaucasian and Central Asian countries.
Georgien kommer med tanke på sitt geografiska läge att kunna inta en central position när det gäller handeln mellan Europeiska unionen och de övriga transkaukasiska och centralasiatiska staterna.