"brigade" translation into Swedish

EN

"brigade" in Swedish

EN brigade
volume_up
{noun}

1. general

brigade
volume_up
grupp {comm. gen.} [pej.]
brigade (also: band, body, corps, force)
volume_up
kår {comm. gen.}

2. military: "large military unit"

brigade
volume_up
brigad {comm. gen.} (ett stort arméförband)
There is evidence also of this Fifth Brigade being involved in pre-election crackdowns.
Det finns också belägg för att denna femte brigad är inblandad i kraftåtgärderna inför valet.
I do wonder, if Turkey were to bring in a brigade, would we also have to grant it codecision rights concerning that policy?
Jag undrar dock: om Turkiet erbjuder en brigad, måste vi då även ge Turkiet rätt att vara med och besluta om den politiken?
They ran into considerable difficulties, initially with the fifth brigade of the national army there, and subsequently having their hotel ransacked.
De stötte på betydande svårigheter, först med den nationella arméns femte brigad i området, och sedan blev deras hotell genomsökt.

Context sentences for "brigade" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe waited till the house had actually burned down before calling the fire brigade.
Vi väntade tills hela huset stod i brand, och kallade först då på brandkåren.
EnglishThen, in classic IRA style, the intimidation brigade swung into action to silence the witnesses.
Sedan inleddes i klassisk IRA-stil en skrämselkampanj för att tysta vittnena.
EnglishWe believe that this is more important than the creation of a special environmental brigade.
Vi tror att det är ännu viktigare än att skapa speciella militära styrkor i miljösyfte.
EnglishThese were exceptions for armoured, fire brigade, rescue and other special purpose vehicles.
Dessa undantag gällde pansarfordon, brandbilar, räddningsfordon och andra specialfordon.
EnglishOtherwise we play into the hands of the 'blame Brussels' brigade when something goes wrong at home.
Annars spelar vi brigaden ”skyll på Bryssel” i händerna när något går snett på hemmaplan.
EnglishFlames are flickering, but there is no sign of a fire brigade or even of any firefighting plans.
Världen står ännu inte brand - men elden flammar. Brandkåren är inte i sikte och några lösningar minst av allt.
EnglishIn my own constituency, the Kent Fire Brigade tells me that this is exactly the sort of information it needs.
I min egen valkrets har Räddningstjänsten i Kent sagt mig att det är just denna typ av information den behöver.
EnglishI would also like to express similar sentiments to the local authorities and their services and to the fire brigade.
Samma ord riktar jag till kamrarna, till deras respektive tjänsteavdelningar, men också till brandmännen.
EnglishMr President, ever since Amsterdam the Union has been proudly proclaiming its role as a fire brigade for crises in Europe.
Herr talman! Alltsedan Amsterdam har unionen stolt förklarat sig vara Europas brandkår för krissituationer.
EnglishWe will, at least, not be the last doomed brigade left fluttering the flag of this missile defence system.
Vi kommer i alla fall inte att vara den sista dödsdömda brigaden som fortfarande vajar flaggan för detta missilförsvarssystem.
EnglishWe believe that this is more important than the creation of a special environmental brigade.
Det är dock också en möjlighet som kan användas, anser miljöutskottet.
EnglishYou go crying to brigade on your own time!
Du kan gråta och tjalla på din fritid!
EnglishA power station which converts renewable energies into electricity requires the local fire brigade in case of emergency.
Ett kraftverk som omvandlar förnybara energikällor till elektrisk ström behöver i en nödsituation den lokala brandkåren.
EnglishWhat you need for that is the fire brigade!
EnglishGeneral Bondoc's army...... will be pushing the AKD brigade into the valley.
Medan våra styrkor tvingar rebellerna västerut...... General Bondoc`s arme... kommer att tvinga AKD brigaden in i dalen
EnglishThe Colchester-based 16 Air Assault Brigade is also very much in the front line of the conflict, along with units from all over the United Kingdom.
Den Colchesterbaserade 16 Air Assault Brigade befinner sig också till stor del i konfliktens frontlinje.
EnglishHe has been unable or unwilling to reign in terrorist suicide bombers, including his own Fatah al-Aqsa Martyrs Brigade.
Han har inte kunnat eller inte velat få bukt med de terroristiska självmordsbombarna, bland dem al-Aqsa-martyrbrigaden inom hans egen Fatahrörelse.
EnglishThe gunmen tied him and his wife to a chair and, as she pleaded for their lives, the Brigade member told her: ' His time has come '.
Banditerna band fast honom och hans fru vid en stol och, när hon vädjade för hans liv, sade Brigadmedlemmarna till henne: " Hans tid har kommit. "
EnglishThe Franco-German Brigade alone, a core Rapid Reaction Force, might well have been enough to stop the Balkan crisis in 1991, as Mr Frattini has also said today.
I Nice i slutet av 2000 bromsades fortfarande ett förstärkt försvarssamarbete, men i dag blir samförståndet på detta område allt större.
EnglishIf the isolated islands want a concentrated coastguard specialist brigade helping them, fine, but not for the United Kingdom, not for the bigger islands.
Om de isolerade öarna vill ha en centraliserad kustbevakningsstyrka som hjälper dem är det ok, men inte för Storbritannien eller för de större öarna.