"bright" translation into Swedish

EN

"bright" in Swedish

SV

EN bright
volume_up
{adjective}

1. general

bright (also: fair, light, pale)
volume_up
ljusa {adj.}
Morning will be bright but you have nothing to do with this sunlight in the morning.
Morgnarna blir ljusa, men man utnyttjar inte solljuset på morgonen.
Dear Helen, she looks for shadows in the one bright place in Troy.
Kära Helena, du söker skuggor på Trojas enda ljusa plats.
However, I hope you will make all our Christmases merry and bright.
Jag hoppas dock att ni kommer att göra alla våra jular goda och ljusa.
bright (also: bubbly, cheerful, chirpy, delighted)
volume_up
glad {adj.}
May this Diwali be as bright as ever.
Glad/Trevlig Diwali. Må den vara lika ljus som tidigare.
bright (also: blessed, blissful, fortunate, happy)
bright (also: apt, clever, gifted, brainy)
The departure of the best and brightest students overseas is a sad indication of this.
Att de bästa och mest begåvade studenterna söker sig till Förenta staterna är ett tråkigt bevis för detta.
bright (also: alert)
And this is a very bright audience, all right?
Och det här är en väldigt skärpt publik, eller hur?
You really are quite bright, despite what people say.
Ni är faktiskt skärpt, vad folk än påstår.
bright (also: expeditious, nimble, quick, salty)
volume_up
kvick {adj.}
bright

2. "bright; not written on, empty"

bright (also: cheerful, clear, light, limpid)
volume_up
ljus {adj.}
In this regard, the system of delegation still has a bright future.
I det hänseendet har systemet med delegering fortfarande en ljus framtid.
   Mr President, for a long time the future of Côte d’Ivoire looked bright.
Framtiden för Elfenbenskusten såg länge ljus ut.
In short, you have awarded this prize to a bright future and to hope.
Kort sagt har priset utdelats med sikte på en ljus och hoppfull framtid.
bright (also: ablaze, beamy, brilliant, dazzling)
Europe is a young, but adult structure, with a bright future ahead.
Europa är en ung men vuxen struktur, som har en lysande framtid framför sig.
Min enda lysande stjärna
The brightest spot in China, which you can see on the edge of the outline here, is Hong Kong.
Kinas klarast lysande punkt, vilken ni ser vid kanten här, är Hong Kong.
bright (also: articulate, broad, clear, clear-cut)
volume_up
klar {adj.}
(Laughter) It came to the table a bright, almost shimmering, white color.
(Skratt) Den serverades klar, nästan skimrande, vit.
bright (also: blank, glossy, shiny)
volume_up
blank {adj.}
bright (also: aglow, beamy, effulgent, lustrous)

Context sentences for "bright" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishCentral Europe has a considerable number of bright citizens with a desire to create.
I Centraleuropa finns ett avsevärt antal begåvade personer som vill skapa.
EnglishSo what do we need in order to make developing nation megacities into Bright Green megacities?
Så vad behöver vi för att göra U-länders megastäder till "Bright Green"-megastäder?
EnglishYou want to look and see what good foie gras is, it's got to be bright yellow.
Man vill se om det är en bra foie gras, den måste vara ljusgul.
EnglishI should like to say to the Spanish Presidency: show your bright, optimistic side.
Jag skulle vilja säga till det spanska ordförandeskapet: visa er från er soliga optimistiska sida.
EnglishHis biggest obstacle, really, was the marketplace, which demands these days bright yellow foie gras.
Hans största hinder var faktiskt marknaden, som idag kräver ljusgul foie gras.
EnglishMany in this Parliament do not spell a bright future for Europe.
I det här parlamentet ser många dystert på Europeiska unionens framtid.
EnglishHowever, I hope you will make all our Christmases merry and bright.
Subsidiaritetsprotokollet erbjuder kommissionen ett tillfälle att göra något modigt och nytt.
EnglishOn Monday, in the bright of day, writer Georgi Stoev was murdered.
I måndags, mitt på blanka dagen, mördades författaren Georgi Stoev.
EnglishThey wear bright colors, rose and blue, like Eastern dress."
De är klädda i klara färger, rött och blått, som österländska kläder.
EnglishOur Member States are bright, intelligent and responsible enough to manage their own affairs.
Våra medlemsstater är tillräckligt kloka, intelligenta och ansvarsmedvetna att själva utforma ledningen.
EnglishIf there is a bright spot here it is only insofar as every cloud has a silver lining.
Om det finns någon ljuspunkt här är det bara i så måtto att det finns inget ont som inte har något gott med sig.
EnglishHe's a nice, bright kid, but he's beating his brains out.
Han är en trevlig smart kille, men han har fått hjärnan mosad.
EnglishLittle short fella, bright yellow shirt, unbelievable tie.
En kort karl med vitgulrandig skjorta och en sanslös slips.
EnglishAdditives create a false impression in consumers and give foods vivid, bright colours that are not found in nature.
Tillsatserna vilseleder konsumenten och ger livsmedlen onaturligt starka och klara färger.
EnglishHowever, even before the financial crisis, the situation on the labour market did not look at all bright.
Även innan den finansiella krisen bröt ut verkade läget på arbetsmarknaden dock långt ifrån positivt.
EnglishI think that this is very interesting and a bright idea.
Jag tycker att det är en mycket intressant och klok idé.
EnglishHowever, that is one bright spot amid a sea of pain, and we must recognise our own part in that failure.
Detta är dock bara en ljuspunkt i mörkret, och vi måste erkänna vår egen delaktighet i detta misslyckande.
EnglishHer eyes were extra bright and extra blue, as a result.
Hennes ögon var extra klara och blåa på grund av detta.
EnglishOkay, we're naive, we're bright-eyed and bushy-tailed.
Okej, vi är naiva, vi är blåögda och överambitiösa.
EnglishAnd, first he thinks it's a truck or a semi-trailer or something coz the light's really bright, like glowing orange and shit.
Och först tror han att det är ljuset från en lastbil, eftersom ljuset är typ orangefärgat.