"brim" translation into Swedish

EN

"brim" in Swedish

EN brim
volume_up
{noun}

brim (also: border, brink, brow, direction)
volume_up
kant {comm. gen.}
brim (also: brow, edge, margin, rim)
volume_up
rand {comm. gen.}
brim
brim (also: edge, lip)
volume_up
brädd {comm. gen.}

Synonyms (English) for "brim":

brim
English

Context sentences for "brim" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishA subject that attracted so many to the lecture hall was filled to the brim.
– ett ämne som lockade så många att föreläsningssalen fylldes till bredden.
EnglishAfter the summit, however, the Union's glass is now full to the brim.
Men efter toppmötet är nu unionens glas fyllt till brädden.
EnglishThe EU now has the task of helping to fill it to the brim.
EU har nu uppgiften att hjälpa till att fylla det.
EnglishI'm filling up to the brim.
English(SV) This report sets right, to a certain extent, the market in fruit and vegetables, which is brim-full of excessively detailed regulation, and phases out export refunds for this sector.
Detta betänkande justerar till viss del marknaden för frukt och grönsaker, som är full av överdriven detaljreglering, och fasar ut exportstöd för denna sektor.