"broadcasting media" translation into Swedish

EN

"broadcasting media" in Swedish

EN broadcasting media
volume_up
{noun}

broadcasting media
volume_up
etermedier {pl} (radio och teve)

Context sentences for "broadcasting media" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishNew media, new broadcasting methods and new services have appeared.
Nya medier, nya sändningsmetoder och nya tjänster har tillkommit.
EnglishHowever, before we cast stones at Hungary, let us look at the standards and broadcasting media in our own countries.
Innan vi börjar kasta sten på Ungern borde vi kanske titta på standarder och medieföretag i våra egna länder.
EnglishThe Italian Government has issued the scheme for a legislative decree No 169 implementing Directive 2007/65/EC on media broadcasting services.
Italiens regering har utfärdat ett förslag till lagstiftande dekret 169 om genomförandet av direktiv 2007/65/EG om medias sändningstjänster.
EnglishWhereas in general the traditional broadcasting media are tightly regulated, on the Internet anyone can become a publisher and engage in dialogue with his readership.
Medan de traditionella medlen för informationsspridning vanligen är hårt reglerade kan vem som helst bli utgivare på Internet och föra en dialog med sina kollegor.
EnglishSection 88 gives the Information Minister considerable powers to raid and dismantle broadcasting equipment from a media house that is deemed to be a threat to national security.
I avsnitt 88 ges informationsministern stora befogenheter att göra razzior i och föra bort sändningsutrustning från mediebolag som anses utgöra ett hot mot den nationella säkerheten.