EN brush
volume_up
{noun}

brush
volume_up
borste {comm. gen.}
Jag menar, jag går upp, borstar mina tänder.
brush
volume_up
pensel {comm. gen.}
The Directive on paint does not say a single word about 'painters ' disease ': as if there were no one working with paint; as if there were not painters clutching a brush day in, day out.
- som om det inte skulle finnas någon som arbetar med färg, som om det inte skulle finnas målare som dag ut och dag in håller i en pensel.
brush (also: broom, besom)
volume_up
kvast {comm. gen.}
brush
volume_up
borstning {comm. gen.}
brush (also: encounter)
volume_up
sammandrabbning {comm. gen.}
brush (also: dab)
volume_up
lätt beröring {comm. gen.}
brush
volume_up
avborstning {comm. gen.}

Context sentences for "brush" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishTo this end, we do not tar all the outgoing Commission with the same brush.
Därför skär vi inte heller alla ledamöter i den avgående kommissionen över en kam.
EnglishAn important point is that we should not tar everyone with the same brush.
En viktig poäng är att vi inte behöver räkna med en konvoj utmed vägarna.
EnglishWhen we brush things under the carpet, we store up trouble for the future.
När vi sopar saker under mattan sparar vi problemen för framtiden.
EnglishLet us not tar fanatics and an entire population with the same brush.
Låt oss inte dra fanatikerna och hela befolkningen över en kam.
EnglishThey cannot brush aside this report by Parliament.
De kan inte vara ohövliga mot parlamentet när det gäller det här betänkandet.
EnglishThe broad brush approach is neither practical nor realistic.
De stora svepen är vare sig ändamålsenliga eller realistiska.
EnglishWe must have improved scientific information: there can be no broad-brush approach, as has been said.
Vi måste få förbättrad vetenskaplig information: Vi kan, som sagt, inte ha någon allmän inställning.
EnglishMadam President, the presentation by President Prodi today has necessarily been a fairly broad brush affair.
Fru talman! Ordförande Prodis presentation i dag var nödvändigtvis en ganska brett svepande historia.
EnglishAs was often the case, you took visible delight in tarring all critics with the same brush, because they were all useless.
Ni visade ofta att ni tyckte om att dra alla kritiker över en kam, eftersom alla var värdelösa.
EnglishI would like to hear some replies that go beyond the extremely broad-brush comments contained in the conclusions of the summit.
Jag efterlyser svar som går längre än de mycket allmänt hållna svaren i toppmötets slutsatser.
EnglishLadies and gentlemen, tomorrow the Council should brush up on the basics: why the Union was created and on what values was it built.
I morgon bör rådet friska upp grundkunskaperna: varför unionen skapades och vilka värden den bygger på.
EnglishHe beautifully tars everyone with the same brush.
EnglishTherefore, I am asking the Members to brush up on the cultural history of our peoples and of Europe.
Jag uppmanar därför mina kolleger - apropå kulturen - att de friskar upp minnet när det gäller våra folks historia och Europas historia.
EnglishWe will have a mass agricultural movement with the manpower to brush aside this unacceptable policy.
Vi kommer att få se en förödande jordbrukarrörelse, som tillsammans med arbetarrörelsen kommer att omkullvälta denna oacceptabla politik.
EnglishI mean, I get up, I brush my teeth.
Jag menar, jag går upp, borstar mina tänder.
EnglishWe must not tar everyone with the same brush.
EnglishOn the other hand, we must put a stop to the insidious branding of the entire fisheries profession with the same brush of dishonesty.
Ingen meningsfull förändring kan uppnås utan ett aktivt engagemang och deltagande från dessa hederliga fiskare.
EnglishBut what if you want to see brush strokes?
EnglishOn the other hand, we must put a stop to the insidious branding of the entire fisheries profession with the same brush of dishonesty.
Å andra sidan måste vi få ett stopp för att man i ett och samma svep stämplar hela fiskerinäringen som ohederlig.
EnglishThen there is a rustle in the brush.