"buffet" translation into Swedish

EN

"buffet" in Swedish

EN

buffet {noun}

volume_up
buffet (also: bang, bat, battle, belt)
buffet (also: blast, blow, bruise, bump)
volume_up
stöt {comm. gen.}
buffet
Mundane events, rich buffets and tasteless celebrations that marginalised or repulsed anything progressive in Greece or in neighbouring countries.
Ordinära evenemang, överdådiga bufféer och smaklösa fester som marginaliserade eller avvärjde allt progressivt i Grekland eller i grannländerna.
buffet (also: cupboard, gift, present, sideboard)

Synonyms (English) for "buffet":

buffet

Context sentences for "buffet" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishMrs Buffet has been tackling this issue in France, and I congratulate her for it.
Buffet har tagit itu med frågan i Frankrike och jag lyckönskar henne till det.
EnglishThe food is less interesting than IPE 1 dining room (especially no buffet).
Maten är sämre än i matrummet i IPE 1 (särskilt buffén).
Englishls this the gentleman who ruined the buffet at the Harrow Club today?
Han som förstörde buffén på Harrowklubben i förmiddags?
Englishls this the man who wrecked the buffet at the Harrow Club today?
" Som förstörde buffén på Harrowklubben i förmiddags? "
EnglishIt has proposed a minor restriction on the great 'help yourself ' buffet table that the scheme has been to date.
Man har föreslagit en mindre begränsning av det stora " à la carte-bord " som systemet hittills har varit.
EnglishThe buffet is outside.
EnglishJimmy Buffet's in town.
EnglishI must congratulate the European Commission on the action plan it has proposed, together with the rapporteur and Mrs Buffet, President-in-Office of the Council.
Jag vill lyckönska såväl Europeiska kommissionen för den föreslagna handlingsplanen som föredraganden och Buffet, rådets tjänstgörande ordförande.
EnglishI have nothing at all against the railways; on the contrary, I greatly enjoy sitting in the buffet car, having a beer and admiring the landscape as it flits past.
Jag har alls inget emot järnvägar, tvärtom, jag njuter mycket av att sitta i restaurangvagnen och dricka en öl medan jag beundrar förbirusande landskap.
EnglishThe campaign by the French Minister for Youth Affairs and Sport, Mrs Marie-Georges Buffet made them take greater responsibility and this action has borne fruit.
Det är dessa åtgärder för ansvarstagande som har styrt ungdoms- och idrottsministern i Frankrike, Marie-Georges Buffet, och som slutligen har lett till resultat.
English. - Madam President, the great investor, Warren Buffet, once said 'when the tide goes down, you kind of get to see who is not wearing a bathing costume'.
Fru talman! Den store investeraren Warren Buffett sade en gång, att när tidvattnet drar sig tillbaka kan man se vilka som badar utan badkläder.
EnglishMinister Buffet, who has addressed us so eloquently here today, stated in Le Monde on 4 August that the basic ingredient missing in the fight against doping was strong political will.
Minister Buffet, som talade för oss så vackert i dag uppgav den 4 augusti i "Le Monde": "det som främst saknas i kampen mot dopingen är en stark politisk vilja".
EnglishMinister Buffet, who has addressed us so eloquently here today, stated in Le Monde on 4 August that the basic ingredient missing in the fight against doping was strong political will.
Minister Buffet, som talade för oss så vackert i dag uppgav den 4 augusti i " Le Monde ": " det som främst saknas i kampen mot dopingen är en stark politisk vilja ".