"bullying" translation into Swedish

EN

"bullying" in Swedish

EN bullying
volume_up
{noun}

bullying (also: harassment, mobbing)
volume_up
mobbning {comm. gen.}
The level of stress caused by bullying and harassment in a workplace is tremendous.
Den stressnivå som orsakas av mobbning och trakasserier på en arbetsplats är oerhört stor.
Then stealing, bullying and that sort of thing happened.
Då började det förekomma stölder och mobbning och dylikt.
Mr President, around 12 million people in the EU are reported to have been subjected to bullying at work.
Inom EU är uppskattningsvis 12 miljoner människor utsatta för mobbning.
bullying
These independently minded people have been subject to very unpleasant threats and bullying.
Dessa självständiga personer har blivit utsatta för mycket otrevliga hot och översitteri.
Nonetheless, there has been a lot of bullying going on.
Trots allt har det förekommit mycket översitteri.
The other press release mentions bullying.
Det andra pressmeddelandet nämner översitteri.
bullying
volume_up
pennalism {comm. gen.}
Indeed, it interferes with the taxation policies of non-member STATES too, and this has been achieved by threats, coercion and bullying.
Dessutom medges inblandning i skattepolitiken i icke-medlemsstater, och detta har uppnåtts genom hot, tvång och pennalism.

Synonyms (English) for "bullying":

bullying

Context sentences for "bullying" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishJob uncertainty is, of course, accompanied by an increase in cases of bullying.
Otryggheten i arbetet åtföljs naturligtvis av en mer utbredd vuxenmobbning.
EnglishWhy then do we keep bullying and hectoring the Swiss over their refusal to join us?
Varför fortsätter vi då att domdera med schweizarna om deras vägran att ansluta sig till oss?
EnglishYou know what I am referring to: the very disgraceful bullying of Ireland.
Ni vet vad jag talar om, de skandalösa trakasserierna mot Irland.
EnglishI wish to thank him for illustrating so clearly the kinds of bullying tactics that have been employed.
Jag vill tacka honom för att han så tydligt illustrerar den översittartaktik som har tillämpats.
EnglishYou are nationalistic; you are bullying; you are threatening; you are anti-democratic; you are a complete shower!
Ni är nationalistisk, ni mobbar, ni hotar, ni är antidemokratisk, ni är en verklig skitstövel!
EnglishIndeed, it interferes with the taxation policies of non-member STATES too, and this has been achieved by threats, coercion and bullying.
Jag vill också tacka personalen, särskilt tolkarna, för att de arbetat sent i kväll.
EnglishMany of my constituents have written to me as the victims of bullying and aggressive door-to-door salesmen.
Många av mina väljare har skrivit till mig och berättat att de är offer för burdusa och aggressiva dörrförsäljare.
EnglishIt is not acceptable for women to be subjected to bullying and physical or psychological violence on a daily basis.
Det är inte acceptabelt att kvinnor dagligen utsätts för trakasserier och fysiskt eller psykologiskt våld.
EnglishThis is ruled by secret committees, faceless bullying bureaucrats, and accountability by smoke and mirrors.
EU styrs av hemliga kommittéer, ansiktslösa, översittande byråkrater och en ansvarsskyldighet av dimma och speglar.
EnglishIt will expose young and vulnerable gay, lesbian and transgender people to bullying and exclusion.
Den kommer att leda till att unga och utsatta homosexuella, lesbiska och transsexuella utsätts för trakasserier och utslagning.
EnglishWhy have we never spoken too of the bullying that has been inflicted on the Serbian minority in Kosovo for many years?
Varför har man aldrig pratat om det trakasseri som den serbiska minoriteten är utsatt för sedan många år tillbaka?
EnglishThis may give rise to awkward or even traumatic situations because of the risk of blackmail, harassment, grooming and cyber-bullying.
m. traumatiska upplevelser på grund av risken för utpressning, trakasserier, gromning och nätmobbning.
EnglishWell, despite the strong arm tactics and bullying we managed to have a debate, which is a small victory for transparency.
Trots den hårdhänta taktiken och översitteriet lyckades vi dock ha en debatt, vilket är en liten seger för öppenheten.
EnglishThis is not about EU global weakness in foreign affairs, but about Russian bullying and revanchism in the South Caucasus.
Det här handlar inte om EU:s allmänna svaghet i utrikesfrågor utan om Rysslands tyranni och revanschism i södra Kaukasus.
EnglishIt is deploying the most outrageous bullying tactics to get small countries to sign bilateral immunity agreements.
Förenta staterna utnyttjar de mest skandalösa översittarfasoner för att få små länder att underteckna bilaterala immunitetsavtal.
English. - We agree that children should be protected from sex predators, cyber bullying and other dangers on the internet.
skriftlig. - (EN) Vi är överens om att barn bör skyddas från sexualförbrytare, Internetmobbning och andra faror på Internet.
EnglishWe must protect our young people against this, and also against expensive Internet rackets such as 'cyber bullying' and 'cyber-grooming'.
Vi måste skydda våra ungdomar mot detta och även mot utbredd olaglig Internetverksamhet såsom Internetmobbning och grooming.
EnglishNor should we underestimate the social and psychological problems involved, partly because overweight children are often victims of bullying.
Vi får heller inte underskatta de sociala och psykologiska problemen, till exempel att många överviktiga barn blir mobbade.
EnglishHowever, solutions must be tailored to the type of bullying involved, which can be gender-specific, age-specific or racist.
Men lösningarna måste vara differentierade, beroende på mobbningens former, alltså könsrelaterade, åldersrelaterade eller ursprungsrelaterade.
EnglishWe voted in favour of this report because we consider that it deals properly with the serious problem of bullying and sexual harassment at the workplace.
Att vi avstår innebär att vi, samtidigt som vi instämmer i kritiken, inte velat stödja dessa lögner genom att förtiga dem.