"bumpy" translation into Swedish

EN

"bumpy" in Swedish

EN bumpy
volume_up
{adjective}

bumpy (also: shaky, quavery, shivering)
volume_up
skakig {adj.}
We are in the last stretch to the finish, but the road will still be rather bumpy.
Vi nästan nått fram till mållinjen, men vägen dit kommer fortfarande att vara ganska skakig.
The road to this point has also been bumpy and full of obstacles, but as we stand here today it is in recognition of the fact that we can no longer allow matters simply to take their course.
Vägen till denna punkt har också varit skakig och full av hinder, men när vi står här i dag är det för att erkänna att vi helt enkelt inte längre kan låta saker ha sin gång.
bumpy
volume_up
gropig {adj.} (guppig, ojämn, skrovlig)
bumpy (also: bouncy)
volume_up
guppig {adj.}
bumpy

Synonyms (English) for "bumpy":

bumpy

Context sentences for "bumpy" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishDespite its difficulties, we would like to make the path to peace less bumpy in the future.
Trots svårigheterna vill vi göra vägen mot fred mindre ojämn i framtiden.
EnglishThe road to Amsterdam is also sure to be a bumpy one, but it will be worth it.
Utan tvivel kommer vägen till Amsterdam också att vara en krokig sådan, men det är värt besväret.
EnglishThe road to the finished book has been pretty bumpy and the writing has been a long process.
– Vägen fram till den färdiga boken har varit ganska krokig och själva skrivandet har varit en lång process.
EnglishIt will be a long road, sometimes a very bumpy one.
Det kommer att vara en lång väg, och ibland en mycket ojämn sådan.
EnglishSo much for the lofty goals and the bumpy return to earth.
Våra storslagna drömmar togs snabbt ned på jorden igen.
EnglishAmbiguous signals from the EU also mean that from time to time the democratic process in Turkey faces a bumpy ride.
Tvetydiga signaler från EU visar också på att då och då hamnar demokratiseringsprocessen i Turkiet på krokiga vägar.
EnglishThe Wim Kok report is undoubtedly an important step on the bumpy road toward achieving the goals set forth in Lisbon.
Kok-rapporten är utan tvekan ett värdefullt steg på den knaggliga vägen mot uppfyllandet av de mål som formulerades i Lissabon.
EnglishIt was a bumpy road to go before she could begin her doctoral studies, but eventually fell all the pieces in place.
Det blev en krokig och brokig väg att gå innan hon kunde påbörja sina doktorandstudier, men till slut föll alla bitarna på plats.
EnglishAs the Commissioner indicated, it has been a long and sometimes bumpy road towards the final agreement on this very complex text.
Jag välkomnar det som han sa om olika märkningar, men vi måste verkligen tänka på kostnaderna för att uppfylla lagkrav.
EnglishAs the Commissioner indicated, it has been a long and sometimes bumpy road towards the final agreement on this very complex text.
Som kommissionsledamoten framhöll har vägen fram till den slutliga överenskommelsen om denna mycket komplicerade text varit lång och ibland ojämn.
EnglishThe way out of the economic crisis is a bumpy one and, in addition, the fiscal problems in Greece and other Member States have rocked the euro area.
Vägen ut ur den ekonomiska krisen är ojämn och dessutom har de finanspolitiska problemen i Grekland och andra medlemsstater skakat om euroområdet.
EnglishOn the other hand there is also progress, however bumpy, and some regions and cities in Europe are becoming at ease with a multi-racial and multi-cultural way of life.
Å andra sidan görs det också framsteg, låt vara trevande, och vissa regioner och städer i Europa börjar vänja sig vid en mångrasig och mångkulturell vardag.
EnglishAfter a rather bumpy journey from Durban, we now have a solid declaration and programme of action - a welcome development which we must now put to good use.
Efter en rätt så turbulent period efter Durban, har vi nu en stabil förklaring och ett stabilt handlingsprogram, vilket är en välkommen utveckling som vi nu verkligen måste utnyttja.
EnglishWell, if that is the case, the message needs to go out now loud and clear that we will have the same bumpy ride with the budget this year that we had last year and you will not win.
Nåväl, om detta är fallet måste budskapet nå fram nu, tydligt och klart, att vi kommer att få samma omak med budgeten i år som vi hade förra året och ni kommer inte att vinna på det.