"bush" translation into Swedish

EN

"bush" in Swedish

SV

"bush" in English

volume_up
bush {comm. gen.}

EN bush
volume_up
{noun}

volume_up
vildmark {comm. gen.}
bush (also: back country)
volume_up
bush {comm. gen.}
Like Bush senior, Bush junior is in two minds whether he should go to Johannesburg.
Bush den yngre tvekar precis som sin far om han verkligen skall åka till Johannesburg.
Finally, President Bush has acknowledged the existence of secret CIA prisons.
Slutligen har president Bush erkänt existensen av hemliga CIA-fängelser.
These are some of the reasons for the demonstrations against President Bush.
Detta är några av orsakerna till att folk demonstrerar mot president Bush.
bush (also: shrub)
volume_up
buske {comm. gen.}
And he grabs my arm and the translator's, and ducks us under a bush and says, "Watch this."
Och han tar tag i min och tolkens arm, gömmer oss under en buske och säger, "Kolla in det här."
We only eat things that have actually fallen from the tree or bush, that are, in fact, dead already.
Vi äter bara saker som fallit från träd och buskar och som redan är döda.
Oh, we got another notice from the fire department, saying we have to clear out the bush.
Åh, vi fick ett till meddelande från brandmyndigheten, om att vi måste rensa buskarna.
bush
volume_up
djungel {comm. gen.}
bush (also: tuft)
volume_up
kalufs {comm. gen.}
bush
volume_up
rävsvans {comm. gen.}
bush
volume_up
hårbuske {comm. gen.}

Synonyms (English) for "bush":

bush

Context sentences for "bush" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe Bush administration is largely responsible for the deadlock in negotiations.
Bushadministrationen bär en stor del av ansvaret för att förhandlingarna körde fast.
EnglishOr have our principles and values been the same as those of the Bush administration?
Eller har våra principer och värderingar varit desamma som Bushadministrationens?
EnglishAs I am in the Great Alaskan Bush, satellite is my connection to the world."
Eftersom jag bor i den stora alaskabushen är satelliten min länk till världen."
EnglishHence, the Bush regime is even more dangerous and nations need to unite against it...
Bushregimen är därför ännu farligare och nationerna måste förena sig mot den ?
EnglishOn reading President Bush's speech today, however, I see no sign of this.
Men när jag läser president George Bushs tal i dag ser jag inget tecken på detta.
EnglishIt is this type of message which the Bush administration must also be made to hear.
Det är denna typ av budskap som Bushadministrationen också måste fås att lyssna till.
EnglishHence, the Bush regime is even more dangerous and nations need to unite against it...
Bushregimen är därför ännu farligare och nationerna måste förena sig mot den?
EnglishThere is no point beating about the bush on this. This situation is unfair.
Det är ingen idé att använda två olika språk för detta: det är en orättvis situation.
EnglishRegrettably, the Bush administration continues to oppose the Kyoto Protocol.
Bushadministrationen fortsätter tyvärr att motsätta sig Kyoto-protokollet.
English. - Mr President, Mr Wolfowitz belongs to the powerful Iraq War Bush gang.
författare. - (EN) Herr talman! Paul Wolfowitz tillhör George Bushs mäktiga Irakkrigsgrupp.
EnglishAccording to a Flemish saying, a bird in the hand is worth two in the bush.
Enligt ett flamländskt talesätt är en fågel i handen lika mycket värd som två i busken.
English   Mr President, ladies and gentlemen, let us not beat about the bush.
   – Herr talman, mina damer och herrar! Låt oss inte gå som katten kring het gröt.
EnglishIt was also clear during Monday’ s summit between President Barroso and President Bush.
Jag vill också nämna att vi i söndags hade ett annat toppmöte – denna gång med Kanada.
EnglishLet us not beat around the bush or waste time with a text that has lost all credibility.
Låt oss inte leka med orden eller förlora tid på en text som inte längre är trovärdig.
EnglishOh, we got another notice from the fire department, saying we have to clear out the bush.
Åh, vi fick ett till meddelande från brandmyndigheten, om att vi måste rensa buskarna.
EnglishPerhaps that is why the Commission is beating about the bush in this way.
Det kanske är det som är orsaken till att man inte vill säga riktigt vad det handlar om.
EnglishThere must, however, be no beating about the bush where China is concerned.
Kinapolitiken blir därför en test på EU: s trovärdighet i frågor om mänskliga rättigheter.
EnglishMeanwhile, we now look forward to President Bush’s visit to Brussels being a fruitful one.
Under tiden hoppas vi nu att president Bushs besök i Bryssel blir givande.
EnglishAs my grandmother used to say, a bird in the hand is worth two in the bush.
Det sa redan min mormor: en fågel i handen är bättre än tio i skogen.
EnglishWe need a unanimous political vote and no more beating about the bush.
Vi behöver ett enhälligt politiskt utlåtande och inte längre några verbala undanflykter.