"callousness" translation into Swedish

EN

"callousness" in Swedish

EN callousness
volume_up
{noun}

callousness (also: chill, coolness, distance, frost)
volume_up
kyla {comm. gen.}
callousness (also: rigour, severity)
volume_up
hårdhet {comm. gen.}
callousness
volume_up
hjärtlöshet {comm. gen.}

Synonyms (English) for "callousness":

callousness
callous

Context sentences for "callousness" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishYou can diminish the non-compassion, the cruelty, the callousness, the neglect of others, and take universal responsibility for them.
Ni kan förinta icke-medkänsligheten, grymheten, känslokylan, ignorerandet av övriga.
EnglishAnimals suffer from human callousness and thoughtlessness, and improving their fate is a challenge to our humanity.
Djuren lider av människornas okänslighet och oförstånd, och det är en utmaning för vår mänsklighet att förbättra deras förhållanden.
EnglishThe Commission should not punish 100 000 people in Poland, as the Chairman Martin Schulz put it, because of the neglect and callousness of three governments.
Men kommissionen bör inte straffa 100 000 människor i Polen, som min gruppordförande Martin Schulz uttryckte det, på grund av tre regeringars försummelser och bristande engagemang.
EnglishActions to combat the callousness that finds expression in racism and xenophobia should not be translated into sanctions under criminal law such as the proposal is based upon.
Aktioner mot den bristande medkänsla som yttrar sig i rasism och främlingsfientlighet bör inte anta formen av sådana straffrättsliga sanktioner som förslaget är uppbyggt kring.