"cant" translation into Swedish

EN

"cant" in Swedish

EN cant
volume_up
{noun}

1. mathematics

cant (also: outer corner)

2. other

cant (also: lingo, argot, patter)
volume_up
jargong {comm. gen.} (hemmagjort lägre språk)

Context sentences for "cant" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI mean, there's so much work to be done, and he can't afford to lose that time.
Jag menar, det är så mycket att göra, och han har inte råd att förlora något tid.
EnglishAnd yet, what we actually see is light that can't be explained by the starlight.
Och trots det, det vi faktiskt ser är ljus som inte kan förklaras av stjärnljuset.
EnglishI went home, and I know you can't read the details here; that's not important.
Jag åkte hem, och jag vet att ni inte kan se detaljerna här; det är inte viktigt.
EnglishAnd this is a long time ago: you were allowed to do things then you can't do today.
Och det här var länge sedan. ~~~ Man kunde göra saker då man inte kan göra idag.
English(Laughter) But in that moment, what he said next can't be repeated in the lower 48.
(skratt) Men vad han sa i nästa ögonblick kan inte upprepas i kontinentala USA.
EnglishThe Prussian peasantry said, "We can't even get the dogs to eat these damn things.
Men de preussiska bönderna sade, "Inte ens hundarna äter dom fördömda sakerna.
EnglishUnfortunately, we can't reply individually to reconsideration requests at this time.
Tyvärr kan vi inte svara personligen på begäranden om omprövning för närvarande.
English(Music) (Laughter) (Applause) You can't miss it when I tell you what's there.
(Skratt) (Applåder) Ni kan inte missa det, när jag väl berättat vad som finns där.
EnglishError 1 means that Google Chrome can't be upgraded in its current directory.
Fel 1 innebär att Google Chrome inte kan uppgraderas i den nuvarande katalogen.
EnglishIt's actually shorter than all my other tentacles... but you can't really tell.
Den är lite kortare än mina andra tentakler...... men det syns inte riktigt.
EnglishSometimes we won't show any location if we can't accurately determine one for you.
Ibland visas ingen plats alls om vi inte säkert kan identifiera var du befinner dig.
EnglishCan't you just tell him... thank you from all of us here at the gorgeous Gianna?
Kan du inte säga åt honom... att alla tackar honom härifrån vackra Gianna?
EnglishI don't mean they can't or they're not allowed to, they just often choose not to.
Jag menar inte att de inte kan eller inte får, de bara ofta väljer att inte göra det.
EnglishWe thought, what if we made these bacteria so they can't talk or they can't hear?
Vi tänkte - vad skulle hända om vi gjorde så att bakterierna inte kan tala eller höra?
EnglishAnd, very happily, there's one class of people who really can't make use of this tool.
Lyckligtvis finns det en sorts människor som inte kan utnyttja det här verktyget.
EnglishVotes can't go missing because then you won't find yours when you look for it.
Röster kan inte försvinna eftersom du då inte kommer hitta din när du letar efter den.
EnglishYou can't say all aquatic animals are naked, because look at the sea otter.
Man kan inte säga att alla djur i vattenmiljöer är nakna - för titta på havsuttern.
EnglishBecause, of course, this is a photograph that you can't take with your camera.
Eftersom det är självklart att det här är ett foto som man inte kan ta med sin kamera.
EnglishWhat about games makes it impossible to feel that we can't achieve everything?
Vad är det med spel som gör det omöjligt att känna att vi inte kan åstadkomma allting?
EnglishSome of you may work at places where you can't get to these certain sites.
Och de går till och med så långt att de förbjuder de här hemsidorna på jobbet.

Other dictionary words