"canteen" translation into Swedish

EN

"canteen" in Swedish

EN canteen
volume_up
{noun}

1. general

canteen (also: refectory, dining hall, commissary)
volume_up
matsal {comm. gen.}
In my view it is also right that the rapporteur has cut expenditure on canteens.
Enligt min mening är det också riktigt att föredraganden skurit i utgifterna för matsalen.
However, concerning other issues, such as canteens, the environment in Brussels, accessibility of the buildings and the car service, we need to be a lot more ambitious.
På andra områden, såsom matsalarna, miljön i Bryssel, tillgång till byggnader och bilförmåner, måste vi vara betydligt mer ambitiösa.
canteen
canteen
volume_up
kantin {comm. gen.}
volume_up
samlingslokal {comm. gen.}

2. military

canteen
volume_up
fältflaska {comm. gen.}

Synonyms (English) for "canteen":

canteen

Context sentences for "canteen" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIn a year, we have had a bank robbery, the canteen has been held up, and so has the post office.
På ett år har vi haft ett bankrån, lunchmatsalen har rånats och även postkontoret.
EnglishIn the space of a year or so, we have had three robberies: in the bank, the canteen and the post office.
Under loppet av ungefär ett år har vi utsatts för tre rån, nämligen i banken, i matsalen och på postkontoret.
EnglishA number of technical provisions need to be made, such as the installation of a computer network, archives, a canteen and furniture.
Ett antal tekniska arbeten återstår, till exempel ett datornät, arkivutrymmen, en restaurang och möbler.
EnglishFor example, there are a number of requests that we ask for further information concerning mission expenses and canteen expenses.
Till exempel finns det ett antal krav på att vi ber om ytterligare information om utgifter för matsalar och delegationers resor.
EnglishThe El-Masri case was the subject of canteen gossip in Skopje; German officials knew about it, but the German Government, no doubt for reasons of state, left Mr El-Masri to his fate.
Det skvallrades om el-Masri-fallet i Skopje och tyska företrädare kände till det, men den tyska regeringen lämnade Khaled el-Masri åt hans öde, otvivelaktigt på grund av statsrelaterade skäl.