EN canvas
volume_up
{noun}

1. general

canvas (also: tent)
canvas (also: blackboard, board, composition, gaffe)
volume_up
tavla {comm. gen.}
canvas (also: carpet, mat, rug)
volume_up
matta {comm. gen.}
canvas (also: clothes, tank top, underbodice)
canvas (also: wing, sail)
canvas (also: painting, picture)
volume_up
målning {comm. gen.}
canvas
volume_up
kanvas {comm. gen.}
canvas
volume_up
smärting {comm. gen.}
canvas
volume_up
tältduk {comm. gen.}
canvas
canvas
canvas

2. art

canvas
volume_up
målarduk {comm. gen.}
I waited for the wind to come up and held up a canvas, and that produced art.
Jag väntade tills det blåste och höll upp en målarduk, och det skapade konst.
Bring me a canvas and some paint, and I will paint a Vermeer much better than I sold that disgusting Nazi.
Ge mig en målarduk och lite färg, så ska jag måla en mycket bättre Vermeer än den jag sålde till den där avskyvärde nazisten.

Synonyms (English) for "canvas":

canvas

Context sentences for "canvas" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe Green Paper sought to canvas the views of stakeholders on the way forward.
Under arbetet med grönboken strävade vi efter att införliva de berörda parternas åsikter.
EnglishHowever, far too little effort was made to canvas the opinions of employees working in this industry.
Alltför lite har dock gjorts för att undersöka vad de anställda inom näringen tycker.
EnglishMy group has tabled amendments on this, for which I would again like to canvas your support.
Min grupp har ingivit ändringsförslag om detta, och jag skulle återigen vilja be om ert stöd för dem.
EnglishIn our cities we have families living under canvas.
I våra städer har vi familjer som bor under presenningar.
EnglishAnd it's carried in a box with a canvas shroud over it.
Och den förvaras i en låda omsvept med en duk.
EnglishNot everything which someone sits down and daubs on a canvas is art - I paint in my spare time, incidentally, and that is why I venture my opinion.
Konst är inte, när någon sätter sig ned och penslar en duk - det gör jag för övrigt själv på min fritid - och därför vågar jag också komma med ett visst utlåtande.
EnglishChina sees that country as a virtually blank canvas that has to be colonised and made accessible, after which it can be further developed in the modern Chinese manner.
Kina betraktar det landet som en tom duk; det ska koloniseras och göras tillgängligt, och sedan kan det vidareutvecklas enligt modernt kinesiskt manér.
EnglishHence, the buyer may not, as is sometimes suggested, complain about his canvas shoes five months after buying them because these have since developed a flaw through wear.
Köparen kan t.ex. inte, som det då och då insinuerats, reklamera sina repsandaler fem månader efter köpet, eftersom dessa nu har en brist som uppstått genom användning.
EnglishIt also illustrates once again just how broad this canvas is, and just how extraordinarily diverse the focal points have to be in terms of human rights and human rights defenders.
Det belyser också ännu en gång hur bred denna duk är, och hur utomordentligt olikartade brännpunkterna måste vara när det gäller mänskliga rättigheter och människorättsförsvarare.