EN canvass
volume_up
{noun}

canvass
volume_up
ackvisition {comm. gen.}
canvass
volume_up
röstvärvning {comm. gen.}
canvass

Context sentences for "canvass" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI deliberately say 'canvass' because you all know that this is a mammoth task.
Jag säger medvetet ”värva”, eftersom ni alla vet att detta är en kolossal uppgift.
EnglishI want to canvass in public for this Culture 2000 programme even now.
Även i nuläget vill jag propagera offentligt för detta kulturprogram, för Kultur 2000.
EnglishWe will need to clamp down on those who canvass people for the Jihad.
Alltför ofta slinker icke önskvärda organisationer genom nätet.
EnglishWe will need to clamp down on those who canvass people for the Jihad.
Vi behöver slå ned på dem som värvar anhängare till Jihad.
EnglishShould we not be concerned that its initiatives, incorporated within the huge canvass of Objective 2, might lose their effectiveness there.
Har man inte anledning befara att dess initiativ, som ingår i det omfattande Mål 2, kommer att förlora sin effektivitet?
EnglishWe know that the European Union has some very ambitious ideas on this subject, and we will try to canvass support for them and try to make them globally accepted.
Vi känner till att Europeiska unionen har några mycket ambitiösa idéer om detta ämne, och vi kommer att försöka värva stöd för dem och försöka få dem globalt godtagna.