"castration" translation into Swedish

EN

"castration" in Swedish

EN castration
volume_up
{noun}

1. general

castration
volume_up
kastration {comm. gen.}

2. medicine

castration
volume_up
kastrering {comm. gen.}
Castration not performed correctly results in constant pain.
En icke fackmässigt genomförd kastrering leder till permanenta smärtor.
Many Danes are concerned about the rules governing the castration of piglets.
Många danskar är bekymrade över reglerna om kastrering av smågrisar.
This is not a compromise, however, so much as a castration of the entire Directive.
Det rör sig dock mindre om en kompromiss än om en kastrering av hela direktivet.

Synonyms (English) for "castration":

castration

Context sentences for "castration" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe castration of pigs, bobtailing and the cutting of teeth must be banned.
Det måste bli förbjudet att kastrera grisar, klippa av svansar och skära av tänder.
EnglishThe only sensible thing to do is to implement a castration programme.
Den enda vettiga åtgärden är att införa ett kastreringsprogram.
EnglishWho can verify the actual age of a piglet prior to castration?
Vem vet exakt hur gamla smågrisar är när de kastreras?
EnglishWhether or not double vaccination of males can replace castration only time will tell.
I vilken utsträckning en dubbel vaccinering av hanarna kommer att kunna ersätta det operativa ingreppet får framtiden utvisa.
EnglishYou know what it means when we talk about docking tails, castration, teeth clipping and all these important things.
Ni förstår vad det betyder när vi talar om kupering av svansar, snöpning, nedslipning av tänder och alla dessa väsentliga punkter.
EnglishI should like briefly to address another two points: first, extra space for fattening pigs and, secondly, castration.
Låt mig helt kort ta upp ytterligare två punkter: dels det större utrymme för svin som diskuteras i betänkandet, dels kastreringen.
EnglishI think that this process of Parliamentary self-castration has gone far enough.
Till och med utskottet för utrikesfrågor har förlorat mycket av sin makt och sin potential.
EnglishThe Danes consider that there is a lack of focus on animal welfare unless common rules are adopted on the anaesthetisation of piglets for castration, until a new, better solution can be found.
Dessa regler skulle gälla till dess att man kommer fram till en ny och bättre lösning.
EnglishCan the Commission, therefore, say whether common rules on the anaesthetisation of piglets for castration will be introduced until a new, better method than castration is found?
Mot denna bakgrund undrar jag följande: