"cat" translation into Swedish

EN

"cat" in Swedish

volume_up
cat {noun}
SV

EN cat
volume_up
{noun}

cat
volume_up
katt {comm. gen.}
If her cat is drinking beer, then that is probably what is making the cat ill.
Om hennes katt dricker öl så är det troligen det som gör katten sjuk.
The government is playing a cat-and-mouse game with the international community.
Regeringen leker katt-och-råtta med det internationella samfundet.
We must not tolerate this cat-and-mouse game by the Commission any longer!
Vi får inte längre acceptera denna katt- och råttalek från kommissionens sida!

Context sentences for "cat" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI would liken it to the Cheshire Cat because all you can see is its smile.
Jag skulle vilja likna det vid Klockarkatten, för allt man kan se är dess leende.
EnglishThank God the cat is now out of the bag and we know what this is all about.
Tack och lov har korten lagts på bordet, och vi vet vad det här handlar om för er.
EnglishThe cat is out of the bag, and we have thrown the baby out with the bath-water.
Hemligheten har kommit ut, och vi har kastat ut barnet med badvattnet.
EnglishI will not have my first story at this news station be about a cat fashion show.
Jag vill inte att min första story på nyhetsstationen - ska handla om en modeshow för katter.
EnglishAnd he said, "Doesn't matter if a cat is white or black, as long as it catches mice."
Och han sa, "Det spelar ingen roll om katten är vit eller svart, så länge den fångar möss."
EnglishThere was a big case in February 2009 called "Elude the Cat."
Det var en stor incident i februari, 2009, som kallades för "Undvik Katten".
EnglishWhen your two boys put me on that undercover golf course mission...... that cat, Reese?
När dina killar satte mig på det där hemliga golfbaneuppdraget -
EnglishIt is not the presence of the additive, it is the fact that the cat should not be drinking beer.
Det är inte förekomsten av tillsatsen, det är det faktum att katten inte borde dricka öl.
English12-15 dogs need to be killed to produce one dog fur coat and 24 cats for one cat fur coat.
12-15 hundar måste dödas för att tillverka en rock av hundpäls och 24 katter för en rock av kattpäls.
EnglishCan we let one guy go in and help this lady get her cat?
Kan vi inte låta någon gå in ock titta Och hjälpa henne hitta katten?
EnglishBut the cat was already out of the bag, and after long and difficult discussions, the charges were introduced.
Ändå fartyget var sjösatt: efter mödosamma överläggningar såg Eurovinjetten dagens ljus.
EnglishBut you have said that you have a problem with cat food.
Men jag har också hört av er att kattfoder är ett problem för er.
EnglishTravelling with dog, cat or ferret is now much easier with the new EU pet passport.
Med EU:s nya sällskapsdjurspass är det numera mycket lättare att ta med hunden, katten eller illern på utlandsresan.
EnglishWe call that, in Luxembourgish, ' buying a cat in a bag '.
På luxemburgska kallar vi det för att " köpa katten i säcken ".
EnglishWe call that, in Luxembourgish, ' buying a cat in a bag' .
På luxemburgska kallar vi det för att " köpa katten i säcken" .
EnglishI went in for the CAT scan, and it turns out there were five of these things in both my lungs.
Jag gick tillbaka för min CT-röntgen, och det visade sig att det fanns fem av dessa saker i båda mina lungor.
EnglishSome chick in a cat suit murdered Slavicky last night.
Nån galning i kattdräkt mördade Slavicky i går kväll.
EnglishIn this respect the cat seems to have bitten its own tail.
Katten biter sig så att säga själv i svansen.
EnglishEven the Cheshire cat trapped behind its smile.
Till och med Klockarkatten fångades bakom sitt leende.
Englishshe shrieked, 'not on my pussy cat, not on animals!'
"Oroa dig inte, de är ätliga", svarade hon.