"catalog" translation into Swedish

EN

"catalog" in Swedish

EN catalog
volume_up
{noun}

1. American English

catalog (also: calendar, catalogue, directory)
volume_up
katalog {comm. gen.}
A catalog of measurements created where the weather conditions are known.
En katalog av mätningar skapas där väderförhållandena är kända.
You can find them in the library catalog If you have questions, please contact Sunderby hospital library
Du hittar dem i bibliotekets katalog Har du frågor kontakta Sunderby sjukhusbibliotek
When the book will catalog and we notice the book to make it searchable in the library catalog LUCIA.
När boken kommer katalogiserar och märker vi boken så att den blir sökbar i bibliotekets katalog LUCIA.
catalog (also: bill, calendar, catalogue, list)
volume_up
förteckning {comm. gen.}

Synonyms (English) for "catalog":

catalog
English

Context sentences for "catalog" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHere you have access to the same functions as in the Format - Style Catalog dialog.
Här har Du tillgång till samma funktioner som i dialogrutan Format - Mallkatalog.
EnglishIf you check this box, the current data source of the Catalog is used.
Om du markerar den här rutan används katalogen för den aktuella datakällan.
EnglishUse this menu to open and edit a symbol catalog or import an external formula as a file.
Här kan du öppna och redigera en symbolkatalog eller importera en extern formel som fil.
EnglishThe user data (tables, indexes) and the SQL catalog (Schema info) will be stored in the Data Devspaces.
Där lagras användardata (tabeller, index) och SQL-katalogen (Schema Information).
EnglishLibrary acquires and catalog books for the clinics and departments at Sunderby hospital.
Biblioteket köper in och katalogiserar böcker till kliniker och avdelningar vid Sunderby sjukhus.
EnglishIt's a library of life, but right now I would say we don't have a card catalog for it.
Det är ett bibliotek över livet, men just nu måste jag säga att vi inte har ett kortregister för det.
EnglishLearn more about searching (SBU), Quick Reference (PDF) HICAT Accessibility Institute library catalog.
Läs mer om sökning (SBU) , Lathund (PDF)   HICAT Hjälpmedelsinstitutets bibliotekskatalog.
EnglishThe functions found in the Stylist give you access to the same functions as found in the Style Catalog dialog.
I Stylist har du tillgång till samma funktioner som i dialogrutan Mallkatalog.
EnglishIn the 1980s, this young doctor, Tom Ferguson, was the medical editor of the Whole Earth Catalog.
Under 80-talet, så var denna doktor, Tom Ferguson, den medicinska redaktören för Whole Earth Catalog.
EnglishIn the Style catalog you can organize and edit the Styles.
I mallkatalogen redigerar och organiserar du formatmallarna.
EnglishIn this menu you can also find functions for working with styles, such as the style catalog and the Stylist.
Vidare finns funktionerna för hantering av mallar i den här menyn, t.ex. mallkatalogen och Stylist.
EnglishYou also find commands for dealing with Styles under this point, e.g. you can access the Styles catalog.
I den här menyn hittar du dessutom funktionerna för hantering av mallar, t.ex. mallkatalogen och Stylist.
EnglishThis menu additionally contains functions for template management, e.g. the Style catalog and Stylist.
Dessutom innehåller menyn funktioner som används till att hantera formatmallar, t.ex. mallkatalogen och Stylist.
EnglishThis opens up the Style Catalog for creating, editing and organizing styles and templates.
Med det här alternativet öppnar du mallkatalogen där du kan skapa, redigera och administrera formatmallar och dokumentmallar.
EnglishGood to know is that LTU's technology courses mainly given in the catalog, while media training given in Piteå.
Bra att veta är att LTUs teknikutbildningar huvudsakligen ges i Luleå, medan medieutbildningarna ges i Piteå.
EnglishThat Fall of 1969, the Whole Earth Catalog came out.
Under hösten 1969, kom "Whole Earth Catalog" ut.
EnglishCourse elements that suited up for distance learning carried out at a distance, some lessons require you to be present in the catalog.
Kursmoment som lämpar dig för distansstudier genomförs på distans och vissa kursmoment kräver att du är närvarande i Luleå.
EnglishDo you have a suggestion or an idea for a thesis and working at a company or of public activity in the catalog so you can contact the project thesis catalog.
Har du ett förslag eller en idé på ett exjobb och arbetar på ett företag eller i offentlig verksamhet i Luleå så kan du kontakta projektet ExjobbLuleå.
EnglishWe have for example been on visits to two firms of architects and city planning in this catalog and made a trip to the Icehotel and Suites in Harads.
Vi har till exempel varit på studiebesök på några arkitektkontor och stadsbyggnadskontoret här i Luleå samt gjort en resa till Ishotellet i Jukkasjärvi och Tree Hotel i Harads.