"catholics" translation into Swedish

EN

"catholics" in Swedish

SV
SV

EN catholics
volume_up
{plural}

catholics
Catholics report systematic persecution, and mosques are burned down.
Katoliker rapporterar om systematiska trakasserier och moskéer bränns ned.
Police and the military have destroyed ten houses of Catholics in Quang Ngai Province.
Polis och militär har förstört tio hus tillhörande katoliker i provinsen Quang Ngai.
We heard about the large-scale repression of Catholics and Muslims earlier on.
Det massiva förtrycket av katoliker och muslimer har anförts.

Context sentences for "catholics" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

English      Mr President, I wanted to protest at discrimination against Catholics.
   – Herr talman! Jag vill protestera mot diskrimineringen av katolikerna.
EnglishWe cannot disrespect Catholics' beliefs only because they are in minority today.
Vi får inte visa bristande respekt för katolikers tro bara för att katolikerna är i minoritet i dag.
EnglishOne of these motives is religion, with Catholics being persecuted in a great many countries.
Ni har säkert brännandet av kyrkor och relaterade händelser i Indonesien färskt i minnet.
EnglishObviously, there must be no discrimination against Catholics or those holding other religious positions.
Jag skulle vilja citera Lenin, som sade att det ibland är nödvändigt att ta ett steg bakåt för att kunna ta två steg framåt.
EnglishIf the Barroso Commission is actually rejected it will be a sign that Catholics are prohibited from practising their faith in Europe.
Om Barrosokommissionen faktiskt röstas ned kommer det att vara ett tecken på att katolikerna inte får utöva sin tro i EU.
EnglishThich Quang Do, the leader of the church, is still being held under arrest, and the land belonging to the Catholics is still confiscated.
Kyrkans ledare, Thich Quang Do, hålls fortfarande fängslad, och den egendom som tillhör katolikerna är fortfarande konfiskerad.
EnglishI believe instead that we must build a school where Catholics, Muslims, Protestants and atheists can all live together.
Det betyder att Europeiska unionen med kvalificerad majoritet kan tvinga en medlemsstat att acceptera asylsökande, även om landet inte vill göra det.
EnglishMr President, for the second time in the past six months, I should like to protest to the House at the insulting of Catholics.
Vid en utställning som hölls i parlamentet i Bryssel med anledning av Solidaritets 25-årsjubileum skändades en bild av den heliga modern av Częstochowa.
EnglishJust as atheists call for others to show them tolerance, so the Catholics who make up more than 80% of the population are calling for non-believers to be tolerant of their faith.
Precis som ateister vill att andra ska vara toleranta mot dem uppmanar katolikerna icke-troende att vara toleranta mot deras tro.
EnglishI am also anxious to recall the sacrifice of some Catholics, some Christians, who have fought to free the poor, for peoples and for social liberation.
Jag vill också gärna påminna om vissa katolikers, vissa kristnas, uppoffringar när de har kämpat för att befria de fattiga, för folken och för social frigörelse.
EnglishLike the Turkish Government in Cyprus, the Indonesian Government is also trying to replace the Catholics with a Muslim population by sending in tens of thousands of colonists.
Dessutom försöker den indonesiska regeringen, precis som den turkiska på Cypern, att ersätta katolikerna med muslimer genom att skicka tiotusentals nybyggare.
EnglishFailure to comply with this principle is nothing other than an insult to Catholics and to non-Catholics who respect Our Lady the Queen of Poland, as well as a violation of the Convention.
Jag vill påpeka att kristna värderingar är en grundläggande aspekt av europeisk kultur och ett kulturarv som delas av nationerna på vår kontinent.