"cheap" translation into Swedish

EN

"cheap" in Swedish

EN cheap
volume_up
{noun}

But shame on the Commission for seeking to get the UN global funds on the cheap.
Men det är synd och skam att kommissionen försöker komma över FN:s globala fonder till ett billigt pris.
But shame on the Commission for seeking to get the UN global funds on the cheap.
Men det är synd och skam att kommissionen försöker komma över FN: s globala fonder till ett billigt pris.
This latest enlargement was done on the cheap.
Den senaste utvidgningen gjordes för ett billigt pris.

Synonyms (English) for "cheap":

cheap

Context sentences for "cheap" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishCheap imports are now the scourge of EU manufacturing and processing industries.
Billiga importer är nu tillverknings- och processindustrins stora gissel inom EU.
EnglishThese concerns see farmers as nothing more than suppliers of cheap raw materials.
Dessa kedjor ser jordbrukarna som leverantörer av billiga råvaror och inget annat.
EnglishWe must not sell off our seafarers’ diplomas and qualifications on the cheap.
Vi får inte sälja ut våra sjömäns examensbevis och kvalifikationer för billigt.
EnglishThis results in the same tools being cheap in one country and expensive in another.
Detta leder till att samma hjälpmedel är billiga i ett land och dyra i ett annat.
EnglishOtherwise the European quality mark will be nothing more than a cheap marketing ploy.
Annars är den europeiska kvalitetsetiketten inget annat än ett vanligt säljknep.
EnglishAnd then we look for cheap services, and for that, too, you have to go a long way.
Sedan söker vi efter billiga tjänster, och även för det måste man resa långt.
EnglishAt the same time, however, these tools must be cheap and accessible to everyone.
Samtidigt måste de här hjälpmedlen vara billiga och tillgängliga för alla.
EnglishWe ensure free competition and cheap goods, and that is all very well and good.
Vi säkrar fri konkurrens och billiga varor och det är mycket fint och bra.
EnglishIt is not acceptable that cheap meat should be less safe than dearer meat.
Det är inte godtagbart att billigt kött skulle vara mindre säkert än dyrare kött.
EnglishThere are very simple, cheap transmitters, which can be attached to any cargo.
Det finns enkla, billiga transpondrar som kan fästas vid varje slags last.
EnglishThe complex import procedure for cheap medicinal products needs to be simplified.
Jag kan inte finna något nödvändigt klargörande på den punkten i kommissionens dokument.
EnglishStudies show that the era of cheap food on the international market is over.
Studier visar att eran med billiga livsmedel på den internationella marknaden är över.
EnglishThe complex import procedure for cheap medicinal products needs to be simplified.
Det komplexa importförfarandet för billiga läkemedel behöver förenklas.
EnglishMany of them face devastation as a result of increasing volumes of cheap Chinese exports.
Flera av dem riskerar att slås ut till följd av den billiga kinesiska exporten.
EnglishAt the same time, however, many people resort to using this cheap workforce.
Samtidigt är det många personer som utnyttjar denna billiga arbetskraft.
EnglishAll these elements are important, and one thing is clear: they do not come cheap.
Alla dessa delar är viktiga och en sak är säker: de är inte billiga.
EnglishPartly as a result of this, freight transport has become increasingly cheap over the years.
Delvis till följd av detta har godstransport blivit allt billigare genom åren.
EnglishHe invented something called Salter's Duck, a cheap way of producing wave energy.
Han uppfann något som kallades Salters anka, ett billigt sätt att producera vågrörelseenergi.
EnglishMr President, we like to proclaim the growth of cheap air travel as a European success story.
Vi vill utropa utvecklingen av billiga flygresor till en europeisk framgångssaga.
EnglishRecycling, re-use and ultimate disposal are not cheap and not free.
Återvinning, återanvändning och slutbehandling är inte billigt och inte gratis.