"chief" translation into Swedish

EN

"chief" in Swedish

EN chief
volume_up
{noun}

1. general

volume_up
ledare {comm. gen.}
However, the Junta chief, General Than Shwe, remained, along with his deputy, Maung Aye.
Militärjuntans ledare general Than Shwe satt emellertid kvar vid makten tillsammans med sin ställföreträdare Maung Aye.
So we have two big chiefs within the European Union directly contradicting each other.
Vi har alltså två ledare inom EU som säger emot varandra.
If Khin Nyunt is transferred to chief administrator of the Burmese windsurfing squad to visit my own constituency in Weymouth in 2012, he should not be given a visa.
Om Khin Nyunt befordras till ledare för Burmas vindsurfinglag för att besöka min egen valkrets i Weymouth 2012 bör han inte få något visum.
volume_up
chef {comm. gen.}
Well, he's been dark for about two years...... and then Iast year he took over as the district chief.
Han har inte gjort så mycket de senaste 2 åren...... och förra året började han som distrikt chef.
Deras chef har redan fixat avtalet.
No one can stand in OLAF chief Heinz-Hermann Brüner’s way.
Ingen får stå i vägen för OLAF:s chef Franz-Hermann Brüner.
chief (also: head, headman)
chief (also: big shot)
volume_up
boss {comm. gen.}
chief (also: chieftain, headman)
volume_up
hövding {comm. gen.}
1877: The great Lakota warrior and chief named Crazy Horse surrendered at Fort Robinson.
1877: Kapitulerade den store Lakotakrigaren och hövdingen Crazy Horse vid Fort Robinson.

2. American English

The chief of the Dubai police said he was 99% certain that Mossad was behind the killing.
Dubais polischef sade att han var 99 procent säker på att Mossad låg bakom dödsfallet.
The county chief of police reported that only six people were injured in the incident, and that they suffered wounds that would heal within eight days.
Kommunens polischef rapporterade att endast sex personer skadades vid händelsen och att de fick sår som skulle läka inom åtta dagar.
The fact that the left in government in our country, with a green environment minister, moreover, has to put the former chief of police in charge of waste, seems like something from another world.
Att vårt lands vänsterregering, där miljöministern är grön, dessutom har utsett en tidigare polischef till ansvarig för avfallsfrågan framstår som fullkomligt verklighetsfrämmande.

Context sentences for "chief" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe Commission is one of the chief administrators of development money worldwide.
Kommissionen är en av de största förvaltarna av utvecklingsbistånd i världen.
EnglishThen the chief investigator himself is targeted and the house of cards collapses.
Sedan blir polischefen själv måltavla för detta och korthuset faller samman.
EnglishI know that our chief negotiator debriefs you after each negotiation session.
Jag vet att vår chefsförhandlare rapporterar till er efter varje förhandlingsmöte.
EnglishThe project organisation puts the chief accountant at the centre of the project.
I projektorganisationen sätts räkenskapsföraren i centrum för projektet.
EnglishThe chief danger of the draft text is the withdrawal of the location clause.
Den största faran med förslaget är avskaffandet av lokaliseringsklausulen.
EnglishThe chief suspect, Andrei Lugovoi, has been a member of the Duma since the end of 2007.
Den huvudmisstänkte, Andrei Lugovoi, har varit medlem av duman sedan slutet av 2007.
EnglishIn the surgery clinic, Janni will get mentoring from chief physician Kalev Teder.
På kirurgmottagningen får Janni handledning av överläkare Kalev Teder.
EnglishThis proposed plan of action was supported by the Chief State Archaeologist in Ireland.
Den föreslagna handlingsplanen stöddes av statens chefsarkeolog i Irland.
EnglishSerge Brammertz, the new Chief Prosecutor, has yet to see fresh evidence of cooperation.
Den nye chefsåklagaren Serge Brammertz väntar fortfarande på färska bevis på samarbete.
EnglishI welcome the robust statements of the EU's Chief Election Observer.
Jag välkomnar det kraftfulla uttalandet från chefen för EU:s valobservatörer.
EnglishMany have taken the floor who have already been excellent chief observers.
Många av de som talat har redan varit chefsobservatörer och har gjort ett utmärkt arbete.
EnglishNow would be an excellent time... for you to be very, very quiet... chief.
Nu vore det perfekt... för dig att var väldigt, väldigt tyst... chefen.
English

Head of department Editor-in-chief of LiU magazine. News web.

Avdelningschef Redaktionschef. Redaktör för LiU magasin. Nyhetswebben.

English1877: The great Lakota warrior and chief named Crazy Horse surrendered at Fort Robinson.
1877: Kapitulerade den store Lakotakrigaren och hövdingen Crazy Horse vid Fort Robinson.
EnglishTheir chief executive recently earned a personal bonus of £IRL 17 million.
Dess VD fick nyligen en personlig bonus på 17 miljoner irländska pund.
EnglishWhen the chief of the clan's time is up, Albania will be welcome to join democratic Europe.
När klanhövdingarnas tid är ute, då är Albanien välkommet in i demokratiernas Europa.
EnglishHe is founder and Chief Editor of the scientific journal Climate and Development.
Han är grundare till och chefredaktör för den vetenskapliga tidskriften Climate and Development.
EnglishTheir chief executive recently earned a personal bonus of£IRL 17 million.
Dess VD fick nyligen en personlig bonus på 17 miljoner irländska pund.
EnglishI went to see a Dozo chief; he told me about his magical powers.
Han sa: "Jag kan halshugga dig här och nu, och sedan återföra dig till livet."
EnglishI thanked the chief observer in a press statement I made on 5 May 2003.
Jag tackade chefsobservatören genom ett pressmeddelande den 5 maj 2003.