"christen" translation into Swedish

EN

"christen" in Swedish

SV

EN christen
volume_up
[christened|christened] {past participle}

christen (also: baptised, baptized)
What responsible parent, six years after christening a child, would go ahead and change its name?
Vilken ansvarig förälder skulle, sex år efter att ha döpt ett barn, ändra dess namn?

Synonyms (English) for "christen":

christen

Context sentences for "christen" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishMr President, if we could christen this evening's debate and give it a title, we would say it is a debate about solidarity.
Om vi kunde döpa kvällens debatt och ge den en rubrik skulle vi säga att det var en debatt om solidaritet.
EnglishMr President, if we could christen this evening's debate and give it a title, we would say it is a debate about solidarity.
Därför valde vi rätt tillvägagångssätt förra året när vi beslutade att uppdatera och kombinera dessa båda politikområden.
EnglishWe would be doing neither ourselves nor the citizens any favours if we were to christen the product we are proposing to deliver " EC service provision card " and not " EU service provision card ".
Vi gör oss själva och medborgaren en otjänst om vi nu döper den produkt som vi ger ut till EG-kort för tillhandahållande av tjänster och inte till EU-kort för tillhandahållande av tjänster.